Natto: Vitamin K2-berikad Yoghurt bidrar till förbättrad hjärt-och kärlhälsa

En ny studie visar att konsumtion av Vitamin K2-berikad yoghurt förbättrar Vitamin K2- nivåerna avsevärt för friska människor, vilket i sin tur bidrar till förbättrad kardiovaskulär hälsa.

Studiens resultat, som publicerats i The Journal of Nutritional Science, kan adderas till den växande mängd bevis som visar att Vitamin K2 är ett säkert och verksamt tillskott. Dessutom visar studien att Vitamin K2 som MenaQ7 kan tas upp på ytterligare ett sätt, via yoghurt, vilket gör näringsämnet tillgängligt för en ännu större del av populationen.

”Konsumenter ser redan yoghurt som ett hälsosamt val. Det faktum att vi nu kan berika yoghurten med ett vitamin de flesta har ett underskott av är ett stort genombrott. Studiens resultat innebär att vi, genom att tillsätta MenaQ7 i ett populärt födoämne, kan bidra med betydande hälsofördelar till en väldigt stor andel människor”, säger Eric Anderson, global marknads- och försäljningschef på NattoPharma.

Ett antal studier har tidigare visat att Vitamin K2-tillskott, i form av MenaQ7, minskar åderförkalkning, förbättrar den kardiovaskulära hälsan samt minskar benskörhet. Den nya studien, där friska patienter under tre månader fått låga doser av MK7 i en yoghurtdryck, visar alltså att dessa positiva effekter inte bara uppstår när K2 tas som traditionellt kosttillskott.

”Den här studien bekräftar inte bara att korttidsanvändande av MenaQ7 kan förbättra hälsan, utan också att yoghurt är ett effektivt sätt att förse allmänheten med detta viktiga näringsämne”, säger Hogne Vik, VD för NattoPharma. ”Vi har redan kliniska studier som visar att barn generellt har ett underskott av Vitamin K2, samtidigt som de har ett stort behov av vitaminet. Att vi nu fått bekräftat att vår ingrediens fungerar även i en yoghurtprodukt är ett viktigt steg framåt. Det innebär att vi kan göra näringsämnet tillgängligt för fler, nå en yngre publik, och skapa en friskare generation”

Läs studien i The Journal of Nutritional Science här: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10006439&fileId=S2048679015000257

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7® är det bäst dokumenterade, kommersiellt tillgängliga vitamin K2 i form av MK-7 med garanterad verkning och stabilitet, kliniska belägg och internationella patent. MenaQ7 är tillgänglig i två varianter: naturligt vitamin K2 i form av MK-7-kristaller och naturidentiska syntetiska vitamin K2 i form av MK-7 PURE. För med information om de hälsomässiga fördelarna av MenaQ7, besök menaq7.com.

Om NattoPharma

NattoPharma ASA, baserat i Norge, är världsledande inom vitamin K2-forskning och -utveckling. NattoPharma är exklusiv leverantör av MenaQ7 Vitamin K2 i form av MK-7. Bolaget har ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprogram för att underbygga och upptäcka hälsofördelarna av vitamin K2 för tillämpningar inom marknaden för funktionella livsmedel och kosttillskott. Med en global närvaro, har företaget etablerat sitt nordamerikanska dotterbolag, NattoPharma USA, Inc., Metuchen, NJ. För mer information, besök nattopharma.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Hogne Vik, CEO NattoPharma
Telefon: +47 97 53 53 26
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications
NattoPharma USA, Inc.
Telefon: 609-643-0749
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Taggar:

Om oss

NattoPharma, the world leader in Vitamin K2 Research and Development, has invested millions of dollars in in-vitro, in-vivo, and clinical studies to document the effects of MenaQ7® Vitamin K2 as MK-7. This commitment has created the only patented and clinically validated K2 on the market. After establishing the first commercial Vitamin K2 with its flagship brand, MenaQ7®, NattoPharma has consistently answered and met market needs through the development of new production technologies: • In 2012, the company introduced MenaQ7® Crystals, which represented an important breakthrough in the new generation of Vitamin K2 products, producing the purest natural MK-7 available.• In 2014, NattoPharma introduced the only all-trans nature-identical synthesized Vitamin K2, MenaQ7® PURE. Not only did the company succeed in changing the market with MenaQ7® PURE – offering a high-quality, competitively priced ingredient – but its efforts were rewarded with the NutrAward for Best Functional Ingredient at Natural Products West/engredea 2015.Vitamin K2 is essential for the body to utilize calcium to build healthy, strong bones and to inhibit calcium deposits in the arteries. Published clinical studies have demonstrated the high bioavailability and proof of efficacy for Nattopharma’s all-trans MK-7 products in healthy and diseased populations, for bone and cardiovascular health. NattoPharma continues to build its competitive advantage through focus on IPR and has patents both granted and pending related to relevant healthbenefits and market segments, creating extra value for its customers. And NattoPharma staff consists of professionals people with longstanding experience in medical and biochemical research as well as pharmaceutical and food supplement development. By understanding and controlling the chemistry, NattoPharma provides the market all-trans MK-7 products, while our sales and marketing team has extensive knowledge of international market demands with which it supports our partners.