Per Almgren ny vd på Stiftelsen Natur & Kultur

Per Almgren blir ny vd på Stiftelsen Natur & Kultur. Han tar över efter Eva Swartz Grimaldi som efter sju år går vidare mot nya utmaningar. Per Almgren kommer närmast från KF-ägda PAN Vision där han varit vd sedan 2006.

Vi gläder oss åt att Per Almgren blir Natur & Kulturs nye vd. Med Pers bakgrund och personlighet är vi övertygade om att han på ett framgångsrikt sätt kan ta över efter Eva Swartz Grimaldi när hon nu efter sju framgångsrika år som vd bestämt sig för att gå vidare, säger stiftelsens ordförande Anders Ullberg.

Det ska bli mycket spännande att ta sig an de utmaningar och möjligheter som Natur & Kultur står inför. Med lång erfarenhet av medie- och förlagsbranschen, och inte minst vana att arbeta med affärsutveckling kring digitala utmaningar, hoppas jag kunna tillföra ett viktigt värde till Natur & Kultur, säger Per Almgren.

Per Almgren har tidigare bland annat varit förlagschef inom Liber och haft ett antal chefsbefattningar inom MTG. Han har också arbetat med mediefrågor på Kulturdepartementet och EU-kommissionen. PAN Vision, där han varit vd sedan 2006, bedriver distributions- och förlagsverksamhet inom dataspel, film och hemelektronik.

Natur & Kultur har under de senaste åren intagit en stark position på den svenska förlagsmarknaden, bland annat med en kraftig ökning av digitala produkter på läromedelssidan.

Natur & Kulturs starka finansiella ställning skapar goda förutsättningar för stiftelsen och förlaget att fortsatt spela en viktig roll i branschen, säger Per Almgren.

Per Almgren tillträder som vd under maj/juni. Eva Swartz Grimaldi arbetar kvar på förlaget fram till dess.

För mer information kontakta:

Per Almgren: 0706 50 92 33

Anders Ullberg, styrelseordförande Natur & Kultur: 0706 32 63 71

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och högskolan. 1947 bildades stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi dels i vår utgivning och vi strävar ständigt efter att stärka och utveckla vår ställning som oberoende förlag.

Om oss

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och högskolan. 1947 bildades stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi dels i vår utgivning och vi strävar ständigt efter att stärka och utveckla vår ställning som oberoende förlag.

Media

Media