Utredningen av avvikelser på gymnasieutbildningen på Axevalla klar

Den 26 oktober fick rektor sex avvikelser från några elever som gällde förhållanden på gymnasieutbildningen som är förlagd till Axevalla travbana. Enligt gällande rutin startade rektor omedelbart en utredning och anmälde avvikelserna till huvudmannen. Några dagar senare publicerades ytterligare uppgifter rörande avvikelserna i en blogg.

Utredningen har syftat till att på ett allsidigt sätt belysa de förhållanden som tagits upp.

– Vi prioriterar alltid arbetet med att hantera avvikelser skyndsamt, samtidigt som utredningen måste göras mycket noggrant. Teamet som arbetat med utredningen har pratat med alla berörda och andra som har information i ärendena, säger rektor Jenny Jacobsson.

När all information har sammanställts visar utredningen att det inte finns något fog för de beskrivningar som finns i avvikelserna eller i bloggen. Den medarbetare som varit avstängd under utredningen kommer att återgå i tjänst.

– Nu arbetar vi med att säkerställa en trygg återgång för eleverna på måndag morgon och att stödja våra medarbetare på anläggningen. Vi har också påbörjat ytterligare en utredning. Den ska leda fram till hur vi på bästa sätt stödjer eleverna i deras skolsituation och hur vi kan arbeta förebyggande för att undvika att liknande situationer uppstår igen, säger Jenny Jacobsson.

Kontakt

Jenny Jacobsson, rektor Naturbruksskolan Sötåsen
070-0816548
jenny.b.jacobsson@vgregion.se

Maria Kvarnmarker, kommunikationschef Naturbruksförvaltningen
070-0823527
maria.kvarnmarker@vgregion.se

 

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera