Alla partier eniga: Kriminalisera förberedelser till illegal vargjakt

Alla partier vill nu kriminalisera förberedelser och försök till jaktbrott, som ofta riktas mot vargar. De politiska blocken är däremot inbördes splittrade när det gäller skydd av hotade skogar och hur skogsnäringens frekventa brott mot skogsvårdslagen ska stävjas. Det visar partiernas skiftande svar i Naturskyddsföreningens valenkätVid ett seminarium i Almedalen idag presenterar Naturskyddsföreningen resultat från årets valenkät till partierna. När det gäller skydd av hotade värdefulla skogar ställer sig Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bakom den nivå som Miljömålsrådet menade behövs för att nå riksdagens miljömål Levande skogar. Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna är tveksamma till höjda anslag. Centerpartiet är ensamt helt emot ökade anslag. Centerpartiet är också ensamt om att helt säga nej till sanktionsavgifter vid brott mot lagstadgade miljökrav vid avverkning av skog.

– Skogsfrågan splittrar både mellan och inom blocken. Centerpartiet skiljer ut sig som klart sämst i våra två frågor. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill se kraftigt höjda anslag och mål för naturvård, vilket myndigheter och forskare menar krävs om riksdagens mål Levande skogar ska nås. Det är bra att Folkpartiet på detta sätt markerar att man vill skärpa sin och regeringens nuvarande politik ordentligt, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Medan Centerpartiet säger nej till sanktionsavgifter i skogen och istället förordar ökad utbildning för skogsägare, vill Kristdemokraterna se en sanktionsavgift, vilket tidigare också föreslogs av Skogsutredningen. Moderaterna och Folkpartiet är tveksamma och vill invänta en översyn av skogsvårdslagen. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern är alla positiva till förslaget.

– Vi anser att markägare inte ska kunna bryta mot skogsvårdslagens regler om hänsyn till natur- och kulturvärden utan påföljder. Det borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Lagen är uddlös och många markägare slarvar eller ger uppdrag åt entreprenörer som inte tar tillräcklig hänsyn, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Jonas Rudberg, skogshandläggare, 070-214 16 32 jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se

Svenne Junker, miljöpolitisk handläggare, 0704-21 66 43 svenne.junker@naturskyddsforeningen.se

Eva-Lena Neiman, tf presschef, 070-794 04 07 eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar