Ängens dag räddar blomsterprakten

Första helgen i augusti firar Naturskyddsföreningen Ängens dag med aktiviteter i hela landet. Alla är välkomna att hjälpa till att göra en konkret naturvårdsinsats för att rädda de blomstrande sommarängar som ännu finns kvar!

I början av 1900-talet fanns det en miljon hektar ängar I Sverige. Hundra år senare fanns det bara några tusen hektar kvar. Tack vare ideella krafter och engagerade lantbrukare har nu ängsmarkerna blivit fler, ca 6 000 hektar finns kvar idag.

Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år under Ängens dag samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet för att göra en praktisk naturvårdsinsats genom att slå och hålla ängsmark öppen. På många håll är slåttern en familjefest där det bjuds på mat, dryck och musik.

Förr tog bonden hö från ängen som vintermat till djuren. Idag odlas gräs och spannmål som foder på åkrarna och ängarna växer igen.

– Med en hög biologisk mångfald kan naturen bättre klara av klimatrelaterade kriser. Därför är skötseln av den biologiska mångfalden en viktig pusselbit i Sveriges klimatarbete, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Den biologiska mångfalden hotas bland annat av nedläggning av jordbruksmark, kvävenedfall och en allt intensivare markanvändning. Fjärilarna är särskilt utsatta och många arter har minskat mycket kraftigt under de senaste decennierna. Enligt FN är klimatförändringar också en av de viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald. Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige och så mycket som 40 arter kan finnas på en kvadratmeter.

– Idag lever en stor andel av de hotade arterna (46 procent) i odlingslandskapet. Om denna artrikedom ska få finnas kvar krävs det att marken fortsätter att skötas och att spåren av det äldre landskapet - stenmurar, åkerholmar, öppna diken, ängar och hagar - bevaras och sköts, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Vi kan alla vara med och slå ett slag för mångfalden genom att komma på Ängens Dag, köpa kött från betande djur och välja Krav-märkta varor när vi går och handlar.

För uppgifter om aktiviteter lokalt se:

http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/Aktiviteter/aktivitetskalendern/

eller kontakta Naturskyddsföreningen i ditt län:

http://www.naturskyddsforeningen.se/kontakt/kretsar-och-lansforbund/

För mer fakta:

För mera fakta om ängar: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/rikt-odlingslandskap/angar/

För frågor kontakta:

Lars Vaste, 08-702 65 41

Isak Isaksson, 070-340 94 74

 

 

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar