Åter möjligt att köpa el märkt med Bra Miljöval i Danmark

I Sverige har konsumenter kunnat handla el märkt Bra Miljöval sedan 1996. I och med att Naturskyddsföreningen har godkänt Natur-Energi A/S ansökan om att få Bra Miljöval licens går det återigen för danska konsumenter att köpa el som klarar Naturskyddsföreningens högt ställda krav på elproduktion med låg klimatbelastning och låg miljöbelastning.Bra Miljöval-märkt el fanns i Danmark före 2002 men när kriterierna skärptes valde licenstagarna att inte förnya sina licenser. Men nu har alltså företaget Natur-Energi A/S godkänts för att få märka el med Bra Miljöval.

Intresset för el märkt med Bra Miljöval har stärkts under de senaste åren på grund av bland annat den ökade medvetenheten om klimatproblemen som vi står inför. Idag har märkningen fått konkurrens på elmarknaden i form av olika ursprungs- eller på andra sätt märkta produkter. Fortfarande är dock Bra Miljöval den enda märkningen på elmarknaden som förutom klimathänsyn även ser till miljövärden och bidrar till att minska miljöpåverkan från elproduktionen.

Ladda ner logotypen för Bra Miljöval här! http://www2.snf.se/bmv/press-logotyper.cfm

Läs mer om el märkt Bra-miljöval http://www2.snf.se/bmv/elleveranser-index.cfm

För frågor kontakta: Eva Eiderström, chef för Handla-miljövänligt +4670-755 81 12 eva.eiderstrom@naturskyddsforeningen.se Mathias Gustavsson, handläggare Bra Miljöval +4670-730 10 25 mathias.gustavsson@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef +4670-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera