Bergvik Skog vill avverka biologiskt värdefull skog

Tallnaturskogen kring sjöarna Stor-Flaten och Stora Snesen i Leksand är akut hotad av avverkning. Sammanlagt är mer än 500 hektar avverkningsanmält av Bergvik Skog och avverkningarna har börjat. Naturskyddsföreningen gjorde mer än 130 fynd av rödlistade arter i området förra sommaren.– Eftersom större oförstörda tallnaturskogsområden idag tillhör ovanligheterna på grund av det moderna skogsbruket så är det en katastrof att Bergvik Skog planerar att kalavverka nästan all biologisk skyddsvärd gammal tallskog i området. Då resurser saknas för att ge området formellt skydd bör markägaren Bergvik Skog avsätta de utpekat värdefulla områdena på frivillig väg, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Åsa Rydell, kommunekolog i Leksand har i flera år reagerat på att Bergvik Skog avverkningsanmäler skogar med höga naturvärden och nyckelbiotoper. I ett uttalande på Naturskyddsföreningens skogsnätverks hemsida säger hon att ett så fint skogsområde som Flaten inte ska avverkningsanmälas. Särskilt inte när markägaren Bergvik är certifierad enligt FSC och borde veta bättre

De biologiskt värdefulla skogarna utgör även ett mycket attraktivt område för friluftsliv och rekreation. Mosaiken av gammal skog, myrar och sjöar gör området unikt för vildmarksupplevelser.

– Att detta skyddsvärda skogsområde fragmenteras är förödande. De sällsynta och hotade arterna inom området kommer få svårare att överleva på sikt. Området kommer även att förlora den vildmarkskänsla som både ortsbor och mer långväga resenärer uppskattar, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsföreningen.se Malin Sahlin, skogshandläggare 08-7026500 malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar