Bygg mer energieffektiva bostäder nu!

Regeringen måste ta ansvar för mer energieffektiva bostäder. Det skriver idag Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, Carlos Andersson, verksamhetschef Passivhus Västra Götaland och Johnny Kellner, teknik- och miljöchef på Veidekke Sverige i en gemensam debattartikel på gp.se. Skribenterna menar att den svenska regeringen idag motarbetar progressiva förslag från EU. EU:s mål är att alla nya hus skall vara nära noll i energiförbrukning 2020.  Näringsdepartementet menar att de att svenska byggnaderna redan är det.

- Regeringens argumentation är mycket märklig. Dels menar de att dagens byggnorm på 90 -130 kwh per kvadrat är ”nära noll” och dels påstår man att det skulle vara för dyrt att bygga energismart. Inget kan vara mer felaktigt. Att definiera ”nära noll” som 90-130 är absurt i sig och att bygga energieffektiva hus nu är förstås mycket lönsamt i takt med att energipriserna stiger. Det är ofattbart att regeringen är så passiv i denna fråga när stora delar av byggbranschen också vill ha mycket tuffare byggnormer. Det är är också obegripligt att regeringen med bostadminister Stefan Attefall i spetsen har så låga ambitioner för nybyggnationer som ska stå i minst 100 år. Enligt riksdagens miljömål ska energianvändningen i bostäder minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050. Det blir mycket svårt att nå dessa mål om man inte sätter mer ambitiösa byggnormer på nya hus, säger Svante Axelsson.

De tre representanterna för miljörörelsen, byggbranschen och det offentliga anser att genom att inte införa en ambitiös nationell norm så fördyras byggkostnaderna i hela landet eftersom flera stora kommuner och städer redan har mycket lägre byggnormer på kommunal mark än Boverkets byggnormer för 2012. Harmoniserade normer på låg nivå är helt enkelt mer effektivt än slappa nationella normer som leder till stora olikheter för byggföretagen.

Läs hela artikeln här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.877476-regeringen-maste-satsa-pa-energisnalare-hus

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 29Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar