Cyklister på Vätternrundan manifesterar för klimatet

Naturskyddsföreningen kommer att förse deltagare i den stora cykeltävlingen Vätternrundan i helgen med en grön knapp som ger den svenska regeringen stöd för att arbeta för ett kraftfullt klimatavtal på de internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. – Vi har en unik chans att påverka eftersom Sverige är ordförandeland i EU, säger Emma Lindberg klimathandläggare på Naturskyddsföreningen som själv ska cykla Vätternrundan med en grön knapp för klimatet.– Just nu är gapet mellan vad forskningen visar krävs och vad politikerna nu föreslår skrämmande stort. Fler behöver engagera sig för att ge regeringen energi så att Köpenhamnsmötet blir den framgång världen behöver säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Cyklisterna kan hämta en grön knapp i Naturskyddsföreningens stånd vid starten i Statsparken som de kan sätta på nummerlappen för att manifestera sitt stöd för klimatet. De visar därigenom sitt stöd för att Sverige driver EU-arbetet mot ett kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn i december när världens länder ska komma överens om hur man ska tackla klimathotet.

På en stor TV-skärm vid starten ger Naturskyddsföreningen tips på hur man kan bidra till ett förbättrat klimat. Cyklisterna och deras familjer och vänner kan också komma förbi Naturskyddsföreningens stånd för att prata om klimatet eller få tips på vad de kan göra för att bidra till ett lyckosamt klimatavtal. Ett sätt är att uppmuntra sitt företag eller sin kommunstyrelse att delta i klimatstafetten för ett kraftfullt klimatavtal. VD:ar och kommunstyrelseordförande kan ge sitt stöd till regeringen inför Köpenhamn genom att skriva på: www.naturskyddsforeningen.se/klimatstafetten.

Företag som deltar i klimatstafetten, däribland Swedbank, Indiska, NCC och KPA, skickar klimatstafettpinnen vidare till andra VD:ar och politiker. På så sätt uppmuntrar de fler att engagera sig. En stark opinion för ett kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn gör det lättare för politikerna att agera.

För frågor kontakta: Svante Axelsson, generalsekreterare 070-728 25 85 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se Emma Lindberg, klimathandläggare 0705-635411 emma.lindberg@naturskyddsforeningen.se Inger Lundquist ordförande Naturskyddsföreningen i Motala 0141-42186 ingerlundqvist@boremail.com Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar