Det måste hända vid FN:s klimatmöte COP 23

Klimatlöftena från COP 21 i Paris 2015 räcker inte på lång väg för att nå målen. De insatser som utlovades då utgör bara en tredjedel av det som krävs för att hålla uppvärmningen till två grader.

När FN:s återkommande klimatmöte, COP 23, genomförs i Bonn 6-17/11 behövs tydliga framsteg när det gäller utformingen av Parisavtalets regelbok och en ordentligt höjd ambitionsnivå för att kunna leva upp till avtalets mål.

 

COP 23 i Bonn är det andra internationella klimatmötet efter det banbrytande avtalet i Paris 2015. Då enades världens länder om att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. En delegation från Naturskyddsföreningen, inklusive ordförande Johanna Sandahl, kommer att vara på plats i Bonn under mötet.

Några av de viktigaste frågorna under COP 23:

  • Betydande framsteg kring arbetet med Parisavtalets regelbok nås. I slutet av mötet bör det finnas förslag på texter som kan utgöra grunden för nästa års förhandlingar.
  • Beslut om en process för att nästa år kunna göra en samlad bedömning av hur nationella klimatinsatser förhåller sig till Parisavtalets övergripande målsättning. Bedömningen ska ligga till grund för den första uppdaterngen av de nationella klimatplanerna.
  • Ökad klimatfinansiering för att låginkomstländer ska kunna genomföra sina nationella klimatplaner.
  • Ökade ambitioner gällande utsläppsminskningar, anpassning och finansiering redan innan 2020 (då Parisavtalet formellt börjar gälla).

Kontakt:
Jesper Liveröd
, press- och PR-chef, 072 250 63 38

Bonn:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. På plats i Bonn 13-16 november.
Oscar Alarik, Avdelningschef klimat och juridik. På plats i Bonn 6-9 november.
Anna Östergren, sakkunnig internationella klimatfrågor. 076 1695489. På plats i Bonn 8-15 november.

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar