EU-omröstning om snålare bilar miljöframgång

Miljöutskottet i EU-parlamentet underkände idag överraskande de försvagningar i den kommande lagstiftningen om koldioxidsläpp från nya personbilar som förhandlats fram mellan utskottets socialistiska och konservativa ledamöter. – Den starka och entydiga reaktionen från parlamentets miljöutskott mot de föreslagna försvagningarna är en mycket hoppingivande signal, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.– Det förslag utskottet ställt sig bakom har fortfarande många brister men är långt bättre än de förslag på försämringar vi sett under processen, säger Svante Axelsson.

Den kompromiss som de båda stora partigrupperna, socialisterna och de konservativa, hade förordat, skulle ha inneburit rader av förseningar och kryphål. Bl a föreslog man så låga straffavgifter att många biltillverkarna troligen skulle ha valt att betala böterna istället för att förbättra sina bilar.

Miljöutskottets beslut är dock inte sista ordet i frågan. Nu ska utskottets förslag hanteras i plenum av hela EU-parlamentet, och det är långt ifrån säkert att en majoritet i parlamentet går på utskottets linje. En annan, minst lika viktig aktör är EU:s miljöministrar som den 20 oktober träffas i EU:s ministerråd för att bl. a. hantera denna fråga. För att lagstiftningen ska träda i kraft krävs enighet mellan ministerrådet och parlamentet, vilket betyder att det kan krävas ytterligare att antal förhandlingsprocesser innan lagstiftningen slutgiltigt fastställs.

– Nu ligger mycket ansvar på miljöministrarna, inte minst Andreas Carlgren, som hittills tyvärr, tillsammans med främst sin tyske kollega, har prioriterat bilindustrins intressen framför miljöns. Vi hoppas Carlgren ändrar sig, säger Svante Axelsson.

I ett avseende skärpte utskottet kommissionens förslag. Utskottet vill redan nu fastställa en ny gräns på 95 gram per km som ska gälla från 2020.

– Bilföretagen brukar säga att det tar 6-7 år att utveckla en ny bilmodell. Nu får industrin två bilgenerationer på sig att ta fram radikalt snålare bilar än dem man säljer idag. Det är bra för miljön men också för bilisterna, konstaterar Magnus Nilsson, trafikexpert vid Naturskyddsföreningen.

Beträffande etanolbilar beslöt utskottet att i länder där mer än 30 procent av bensinmackarna säljer etanol får biltillverkarna sätta ned utsläppsvärdet för bilar som kan köras på etanol med 25 gram. Denna specialregel berör för närvarande endast Sverige.

För frågor kontakta: Svante Axelsson, generalsekreterare 070-7282585 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se Magnus Nilsson, trafikexpert 0708-99 66 88 magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera