EU-parlamentet anpassar fiskepolitiken till verkligheten under vattenytan

Idag har EU-parlamentet med stor majoritet röstat igenom ett förslag på hur en reformerad gemensam fiskepolitik bör se ut i framtiden.

-          Beslutet visar att fisken inte är låst i blockpolitikens nät. Om vi ska kunna ha en levande fiskeindustri så måste fisket anpassa sig till verkligheten under vattenytan, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Beslutet är ett bevis för att det påverkansarbete som Naturskyddsföreningens paraplyorganisationer Ocean2012, Seas at Risk och Fiskesekretariatet bedrivit i Bryssel verkligen fungerar.

-          Nu ligger bollen hos fiskeministrarna och det är dags för Eskil Erlandsson att agera. Utan progressiva ministrar riskerar vi att EU-parlamentets goda förslag försvagas av ministerrådet, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Förslaget innehåller bland annat skrivelser som kräver:

  • Att fisketrycket 2015 sätts på en nivå som gör att fiskbestånden kan återhämta sig till en nivå som tillåter Maximal Uthållig Avkastning 2020.
  • Att alla medlemsländer ska uppskatta sin fiskekapacitet och se till att den är i balans med det fisketrycket.
  • Att det blir förbjudet att slänga fiskar överbord som man inte vill ha.
  • Att de negativa effekterna av fisket på ekosystemen inte ska äventyra de mål som satts genom EUs miljölagstiftning.
  • Att bidrag till fisket bara ska ges till fiskare som lyder EUs fiskeregler.
  • Att yrkesfiskare som fiskar på ett hållbart sätt ska få företräde till fiskeresursen.

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske, 076- 786 95 12

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media