FN-konferensen måste bli en nystart för hav i kris

Idag den 5 juni inleds FN:s havskonferens ”The Ocean Conference” som den svenska regeringen tagit initiativ till tillsammans med Stilla Havs-nationen Fiji. Havskonferensen samlar beslutsfattare och organisationer från hela världen och syftar till att vända den negativa utvecklingen i haven.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén deltar under hela veckan.

Världens hav är i djup kris. Överfiske, skräp, övergödning, miljögifter och inte minst effekter av koldioxidutsläpp och ett föränderligt klimat får allt mer slående effekter på ekosystemen såväl som på den mänskliga civilisationen.

-      Det internationella samfundet är ense om den mångfacetterade problembilden. Ambitiösa mål om hur överfisket, exploateringen och föroreningarna ska stoppas har satts upp gång efter gång - ändå fortsätter utvecklingen snabbt åt fel håll. Sannolikt beror det på att det saknas en gemensam och effektiv förvaltning av haven, säger Karin Lexén, på plats i New York.
 

Naturskyddsföreningen ser havskonferensen som en välkommen nystart för haven. Förväntningarna är att den resulterar i en tydlig väg framåt för att nå de internationella hållbarhetsmålen för haven.
 

Naturskyddsföreningen anser att Sverige bör verka för:

  • Destruktiva fiskemetoder, såsom bottentrålning, måste regleras mycket hårdare.
  • Ett internationellt offentligt register över alla fiskefartyg och fiskeavtal måste inrättas för att komma åt det illegala fisket.
  • Förbud för subventioner som leder till överfiske och höga utsläpp av växthusgaser.
  • De internationella riktlinjerna för ett rättvist, jämställt och hållbart småskaligt fiske måste drivas igenom både globalt och inom EUs fiskepolitik.
  • Stoppa nedskräpningen av haven. Genom att införa ett globalt producentansvar för att samla in och återvinna plastförpackningar kommer mer plast återvinnas och kunna användas i en cirkulär ekonomi.
  • Ett globalt förbud mot mikroplaster i hygien och skönhetsprodukter.


KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072 250 63 38

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera