Födda: Två kullar vitryggig hackspett

I Värmland är två par vitryggiga hackspettar i full fart med att mata sina ungar! Arten, som var på väg att försvinna från Sverige, verkar ha fått en ny chans! – Det känns otroligt roligt och inspirerade för framtiden, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.Naturskyddsföreningens arbete har visat vad som krävs för att rädda arten, som blivit en naturvårdssymbol för skogens biologiska liv. Vitryggen fungerar som paraplyart, dvs under sitt ”paraply” har den minst 200 andra hårt trängda arter. För att alla dessa och vitryggen ska räddas krävs det, på kort sikt, att flera tusen hektar lövskog skyddas och att utpekade viktiga områden restaureras.

– Under de snart 20 år som projektet arbetat har situationen för vitryggen varit en katastrofal utförsbacke. Vi hoppas att det vi nu ser kan inspirera till ytterligare krafttag av alla berörda, säger Kristoffer Stighäll och påpekar att skogsbrukets hårda framfart med att ersätta lövskog med barrskog har lett till att ett par tusen växt- och djurarter i våra skogar har minskat kraftigt. Några står på utrotningens brant. En annan hackspettart, mellanspetten, dog ut i landet 1982 och det har sett ut som om vitryggen skulle möta samma öde.

– Faran för vitryggiga hackspetten är inte över. Skyddet av värdefulla lövskogar står i det närmaste stilla sedan regeringen skurit ner anslagen med 200 miljoner. Samtidigt fungerar skogsbrukets s k sektorsansvar för naturvården dåligt. En fjärdedel av alla avverkningar är olagliga, dvs de ligger under skogsvårdslagens krav, som i sig är mycket lågt ställda, påpekar Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Båda häckningar som nu konstaterats, finns på Bergvik Skogs 100 avsatta vitryggområden. Områdena utgörs av gammal lövskog, med mycket död ved. Områdena har delvis åtgärdats genom uthuggning av gran och tillskapande av död ved. Detta har gett ett lyckat resultat.

– Naturskyddsföreningens vitryggprojekt fortsätter tillsammans med Bergvik Skog och Sveaskog att skydda och återskapa fler områden med höga naturvärden för lövskogsberoende arter. Föreningen fortsätter också att tillsammans med Nordens Ark föda upp vitryggungar som skall sättas ut. Det är ett sätt att förstärka den lilla stam som nu finns. På Nordens Ark har för närvarande flera vitryggpar ungar som till sommarens placeras ut på lämpliga lokaler, berättar en förhoppningsfull Kristoffer Stighäll, projektledare, Vitryggig Hackspett.

Pressbilder: www.naturskyddsforeningen.se/vitryggighackspett

För frågor, kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Kristoffer Stighäll, projektledare, 070-669 68 96 kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar