Förhastat beslut om slutförvaring

SKB valde Östhammar och Forsmark som den plats där kärnkraftens avfall ska slutförvaras. – Ett fullkomligt onödigt och förhastat beslut, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Ny kunskap visar att den metod som industrin nu väljer har brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera.– Industrin borde inte vara redo att välja plats än. Nya forskningsrön visar att KBS-metoden har allvarliga brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Forskare vid KTH har visat att kopparkapseln som ska hindra radioaktiva läckage kan korrodera sönder på hundratals eller tusentals år, istället för att hålla i hundratusentals år, som industrin hävdar, påpekar Mikael Karlsson.

Detta påpekade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, till SKB i början av maj in en samrådsinlaga om valet av plats för slutförvaret.

– Eftersom det finns så allvarliga brister i industrins metod anser vi att det är extra viktigt att den alternativa metoden med djupa borrhål utreds ytterligare. Nu fattar man ändå ett slutgiltigt beslut om både metod och plats för slutförvaringen, utan att fullt ut känna till alla konsekvenser, säger Mikael Karlsson.

– Eftersom industrin inte vill utreda djupa borrhål behövs det en ny möjlighet att använda pengar ur Kärnavfallsfonden för från industrin fristående forskning.

Mer infomation (bl a samrådsinlagan om valet av plats, problematiken med kopparkorrosion och yttrandet om djupa borrhål) finns här: http://www.mkg.se/index.php?id=news258

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsföreningen.se

Eva-Lena Neiman, vik presschef 070-794 04 07 eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar