Fyra miljöfrågor att ställa till Cecilia Malmström om TTIP

I dag måndag inleds Europaparlamentets utfrågning av de föreslagna EU-kommissionärerna. Den svenska kandidaten Cecilia Malmström kommer då att få redovisa sin syn på hur ett nytt frihandelsavtal med USA, TTIP, inte ska riskera att underminera en ambitiös miljö- och klimatpolitik. 

Inför utfrågningen har Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Svante Axelsson skickat ett brev till samtliga svenska Europaparlamentariker med förslag på fyra viktiga miljöfrågor om TTIP.

-          I den europeiska miljörörelsen är oron stor för att ett nytt avtal ska innebära att företag kan stämma stater som ställer tuffa miljökrav. Det är viktigt att Cecilia Malmström ge tydligt besked om att EU inte ska undergräva sin egen miljöpolitik, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

1)      Lovar du att EU:s handelsavtal med USA inte kommer att innehålla en särskild mekanism för att lösa konflikter utanför nationella domstolar?

2)      Kan du försäkra oss om att TTIP-avtalet inte kommer att innehålla bestämmelser som kan hindra eller försvåra nya reformer för förbättrad miljö, klimat eller hälsa?

3)      Lovar du att kommissionen kommer att ge allmänheten fullständig insyn i och tillgång till alla förhandlingsdokument?

4)      Lovar du att genomföra en omfattande hållbarhetsbedömning som ska användas som grund för vidare förhandlingar, bland annat för beslutet att gå vidare med förhandlingarna över huvud taget?

Hela brevet till Europarlamentarikerna finns bifogat.

För mer information:

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23 

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen 0709-25 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 203 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar