Gifter kan spridas från kläder till hushållsdamm

Naturskyddsföreningen har låtit analysera 20 t-tröjor för att se om de innehöll ftalater, en grupp miljögifter som kan ge fosterskador, störa vår fortplantning och orsaka cancer. Alla utom en t-tröja innehöll någon eller flera av de åtta analyserade ftalaterna, trots att ftalater finns med på Textilimportörernas lista över otillåtna kemikalier.Det var stor skillnad på hur mycket ftalater det fanns trycken på tröjorna. Högst halt hade trycket på tröjan från Carlings som hade 220 000 mg/kg av ftalaten DEHP. Höga halter hade också trycket på tröjan från Levis som hade 84000 mg/kg av ftalaten DEHP men också 73000 mg/kg av ftalaten BBP. Tröjorna Puma från Intersport och Worn by Original från Red Devil, hade 79000 mg/kg av ftalaten DINP, respektive 26000 mg/kg av ftalaten DIDP i trycken. DEHP och BBP är klassade som reproduktionsstörande, vilket innebär att de kan ge fosterskador och störa mänsklig fortplantning, och de misstänks vara cancerogena. Det finns farhågor om att även DINP och DIDP kan ha dessa negativa egenskaper.

Enligt EU:s begränsningsdirektiv får ftalaterna DEHP, DBP och BBP i princip inte användas i leksaker. Det samma gäller ftalaterna DINP och DIDP i leksaker som kan stoppas i munnen. Men det finns inga EU-regler som begränsar användningen i barnkläder och andra kläder.
– Negativa miljö- och hälsoegenskaper av ftalater är kända sedan länge och därför är det oroande att textilföretagen inte har kontroll på vad importerade kläder innehåller. Att lagstiftningen inte förbjuder dessa gifter är oacceptabelt, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ftalaterna har många olika källor och når miljön och människor på flera sätt. En del ftalater kan avgå som gas från plasttryck på kläder. Ett troligt bidrag till vår totala ftalatexponering är också att plasttryck på kläder slits och att ftalaterna på så vis kommer ut i inomhusdamm, som sedan hamnar i vår mat och som vi andas in. Ftalater är påvisade i höga halter i flera studier av inomhusdamm. Eftersom nedbrytningen av kemikalier inomhus är begränsad, kan miljögifterna koncentreras i dammet.

– Nu när vi har visat att ftalater finns i plasttryck på kläder, så är det upp till textilföretagen att ta sitt ansvar för att begränsa konsumenternas ftalatexponering, säger Andreas Prevodnik, kemikaliehandläggare på Naturskyddsföreningen.

Som konsument kan man minska ftalatbelastningen i sina hem och den svenska miljön genom att välja miljömärkta textilier. Ingen av de stora och kända miljömärkningarna tillåter plasttryck på textilier.

För mer fakta: http://www.naturskyddsforeningen.se/ftalater

Ladda ner hela rapporten om ftalater i t-tröjor: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/mjuka_tryck_harda_konsekvenser.pdf

Fria pressbilder: http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressbilder/mjuka-tryck-pa-t-trojor/

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se Andreas Prevodnik, projektledare för undersökningen 070-970 41 29 andreas.prevodnik@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera