Hallå regeringen – ett nybyggt hus står i hundra år!

Trots att EU har som mål att effektivisera energianvändningen till 2020 med 20 procent, bland annat ska alla nya byggnader då vara så kallade nära nollenergibyggnader, så lägger regeringen ett förslag idag som i princip säger att svenska byggregler är bra som de är.

-  Det är både ofattbart och oansvarigt att regeringen inte skärper byggnormerna. Speciellt när miljörörelsen, byggindustrierna och många kommuner står på samma sida. Vad regeringen inte förstår är att en ny fastighet används kanske i hundra år, ska vi minska energianvändningen på sikt måste vi göra det nu och inte stegvis som det talas om i dagens skrivelse, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

För att nå klimat- och energimålen måste energin användas mer effektivt. Byggföretagen har sedan länge byggt hus som har betydligt bättre energiprestanda än vad lagstiftningen kräver, och flera kommuner, däribland Stockholm, ställer krav vid nybyggnation som motsvarar runt hälften av de nationella reglerna. Även vid miljonprogramsrenoveringar finns goda exempel där byggföretag och kommuner visar vägen. Ändå hävdar regeringen att nationella regeländringar bör skjutas på framtiden, istället för att lyssna på byggföretagen. En majoritet av remissinstanserna tyckte att regeringen skulle ställa hårdare krav, d.v.s. att ”nära noll” verkligen skulle vara energianvändning nära noll.

-  Det är oerhört märkligt att regeringen har så låga ambitioner. Enligt regeringens egen vision ska Sverige år 2050 vara klimatneutralt, och enligt riksdagens miljömål ska energianvändningen i bostäder minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050. Det innebär att den svenska energianvändningen måste börja minska rejält genast. Det går inte att skjuta dessa beslut på framtiden, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen, 070-207 20 60

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar