Havsörnen är räddad – tack vare 40 års ideellt miljöarbete

För fyrtio år sedan var havsörn och pilgrimsfalk på randen till utrotning på grund av alla miljögifter. Sedan dess har Naturskyddsföreningen, med stöd av forskare, satt ut 682 pilgrimsfalkar och lagt ut flera tusen ton giftfri mat till havsörnen. Idag firar vi att både havsörn och pilgrimsfalk har livskraftiga stammar med ett stort köttkalas i Roslagen.

- Att stå här och titta på de här mäktiga rovfåglarna känns fantastiskt. Att rädda akut hotade arter tar tid och det ligger många, många ideella arbetstimmar bakom det här lyckade miljöprojektet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Havsörn och pilgrimsfalk är högst upp i näringskedjan och får därför i sig extra höga, ackumulerade halter av miljögifter. I början av 70-talet var det PCB och DDT som ledde till att fåglarnas reproduktion försämrades, deras ägg fick för tunna och porösa skal för att hålla och bestånden var på väg mot en kollaps. Naturskyddsföreningens räddningsprojekt gick bland annat ut på att kartlägga miljögifternas spridning, nivåer och effekter, och se till att havsörnen fick tillgång till mat utan gifter.

- Då var Östersjön i så dåligt skick att det var direkt hälsoskadligt för havsörnen att äta fisk och säl. Under de här åren har vi stödutfodrat havsörnen med flera tusen ton örnmat: slakteriavfall och trafikdödat vilt, säger Björn Helander, projektledare på Naturskyddsföreningen samt forskare på Naturhistoriska Riskmuseet.

Naturskyddsföreningens insatser mot miljögifterna tillsammans med forskarna bidrog till att användningen av DDT förbjuds 1975 och PCB 1979.

- Precis som människan är rovfåglarna högst upp i näringskedjan och är därför viktiga mätare av tillståndet i miljön. Men till skillnad från människan kan inte en havsörn läsa Livsmedelsverkets kostråd. Flamskyddsmedel och perflourerande ämnen är nya miljögifter vars påverkan på rovfåglar vi inte känner till än. Därför kommer vi fortsätta arbetet för ett samhälle utan giftiga kemikalier, säger Mikael Karlsson.

Bilaga: bilder på havsörn från åteln i Roslagen

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Björn Helander, projektledare Havsörn, 0708-87 68 93

Per Bengtson, projektledare Naturskyddsföreningen, 070-946 88 51

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

 

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se