Inte en dag för sent att utreda flygskatt

Regeringen har idag meddelat att den kommer att utreda införande av en flygskatt i Sverige. Inte en dag för sent anser Naturskyddsföreningen.

- Det är inte en dag för sent att utreda införandet av en flygskatt. Utsläppen från svenskarnas flygresor ökar. Ändå betalar flyget idag vare sig energi – eller koldioxidskatt. Skattelättnaden för flyget är alltså en mycket klimatskadlig subvention, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

- En skatt på flyget skulle jämna ut konkurrenssituationen mellan flyg och tåg. Vi vill ha rättvisa styrmedel mellan olika trafikslag. En flygresa mellan Sverige och Thailand subventioneras idag med cirka 5000 kronor per person, jämfört med vad en bilist betalar för motsvarande utsläpp av växthusgaser, säger Svante Axelsson.

En SIFO-undersökning som Naturskyddsföreningen gjorde 2010 visade att 62 procent av svenskarna stödjer en skatt på inrikesflyget i nivå med koldioxidskatten på bensin. Det skulle t.ex. innebära en höjning av biljettpriset med 250 kronor på sträckan Göteborg-Stockholm.

Regeringens pressmeddelande om utredning av skatt  på flygresor finns här.

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen: 070 728 25 85
Anna Havula, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen: 0708 703 700

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera