Jaktbeslutet på Kynna-vargen överklagas

Naturskyddsföreningen överklagar Naturvårdsverkets beslut att tillåta skyddsjakt på vargen i Kronobergs län, den så kallade Kynna-vargen, till förvaltningsrätten. Föreningen anser att jakten strider mot art- och habitatdirektivet. Enligt EU:s lagstiftning ska miljöorganisationer ha talerätt vid beslut om jakt på arter som skyddas av direktivet. I Sverige saknas den möjligheten. I fallet med Kynna-vargen handlar det om en ung vargtik som på egen hand vandrat från Norge ner till Älmhult i sydvästa Småland. Hon har visat tendenser att bilda revir och skulle alltså kunna tillföra nytt blod till den svenska vargstammen.

– Vi beklagar att Kynna-vargen ska jagas. Det är ett förhastat och felaktigt beslut. Vargen är genetiskt viktig och går dessutom att följa eftersom den är försedd med sändare. Vårt överklagande är en del i det fortsatta arbetet för att Sverige ska följa lagstiftningen och ta sitt ansvar för hotade arter, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningen har anmält den svenska licensjakten på varg till EU-kommissionen och det ärendet är inte avslutat även om regeringen tvingats backa om licensjakten i vinter. Naturvårdsverket har istället fått regeringens uppdrag att undersöka om en utökad skyddsjakt kan ske.

Tillstånd till skyddsjakt ska, med den lagstiftning som gäller, ges när ett djur förorsakar allvarlig skada och när det inte finns någon annan lämplig lösning, samt när beslutet inte försvårar att man upprätthåller det som lagstiftningen kallar gynnsam bevarandestatus.

– Det är bra att förvaltningsrätten tvingas pröva beslutet om jakt. Det finns ett stort engagemang för att rädda Kynna-vargen bland människor i trakten där vargen rör sig. Vi får fler och fler som anmäler att de vill rädda vargen och som vill göra praktiska insatser genom att hjälpa till och bygga rovdjursstängsel, säger Ulla Rundlöf, ordförande i Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg.

Jakten på varghonan får pågå till den 4 november.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ulla Rundlöf, ordförande Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg 0705-79 79

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

 

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar