Juridisk seger för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har vunnit en viktig seger i Mark- och miljööverdomstolen.  Det handlar om strandskyddsärendena i Norrbotten där miljöorganisationerna nu har fått rätt att pröva länsstyrelsens agerande – eller snarare brist på agerande i de fall där myndigheten försummat sin roll som överprövningsmyndighet. Länsstyrelsen är skyldig att se till att miljölagstiftningen följs.

- Det känns fantastiskt bra att vi nu får rätt att pröva länsstyrelsens agerande.  Om ansvariga myndigheter inte utför sin myndighetsutövning på ett rättsäkert sätt får kommuner möjlighet att ta beslut i strid mot lagen och förtroendet hos medborgarna för myndigheter skadas. Och till syvende och sist handlar det om skydda vår natur, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I de aktuella strandskyddsfallen har länsstyrelsen låtit dispenserna stå kvar trots att de inte har stöd i lagen. I och med att miljöorganisationerna nu får rätt att pröva myndighetens agerande går ärendena nu tillbaka till den lägre instansen, mark- och miljööverdomstolen, för att prövas i sak.

Det som händer nu är att domstolen kommer att pröva beslutens förenlighet med lagen. Det är viktigt att länsstyrelsens agerande prövas och att myndighetens ansvar att se till att miljölagstiftningen följs upprätthålls. Länsstyrelsen har i detta fall försummat sin roll som statlig myndighet och medvetet gjort avsteg från vad som stadgas i lagen. Därför är det nu bra att domstolen slår fast att miljöorganisationer ska kunna överklaga denna typ av beslut, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar