Kammarrätten ger Naturskyddsföreningen talerätt vid jakt på varg

Kammarrätten i Stockholm bekräftar i en dom om den s.k. Kynnavargen i Småland att Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga skyddsjakt på hotade djur som vargar, trots att regeringen vägrat att skriva in det i lagen. Det betyder att myndigheterna nu måste skärpa jaktbesluten betydligt i framtiden, eftersom de nu kan dras inför domstol när de bryter mot svenska och EU-rättsliga regler om naturskydd.

-          Detta är ytterligare en seger för det civila samhällets roll i demokratin. Internationell lag ger oss rätt att överklaga beslut i miljöfrågor och jaktlagstiftningen får inte vara ett undantag, särskilt inte när myndigheter ger vika för politiska påtryckningar och den som skriker högst. Domen ger oss möjlighet att få rättsrötan i vargfrågan prövad ordentligt. Det vinner alla parter på, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Kammarrätten hänvisar till såväl Århuskonventionen och EU-rätten i sin motivering.

-          Miljöorganisationer har en viktig roll i att se till att miljölagstiftningen efterlevs. Därför är Kammarrättens dom viktig för framtida mål. Att miljöorganisationer ska ha talerätt vid beslut om jakt på skyddade arter följer av såväl Sveriges EU-rättsliga som internationella förpliktelser, säger Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen.

Kammarrättens dom finns bifogad.

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Joanna Cornelius, jurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera