Klimatförhandlingarna överlevde men avtalet glider oss ur händerna

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är oerhört besviken över det magra resultatet i Warszawa, men eftersom man i sista stund undvek en total kollapps så finns det fortfaran vissa möjligheter att få till ett nytt avtal i Paris 2015. 

- Klimatmötet i Warszawa gick från att vara akut hotad till att överleva igen, men det är en klen tröst när texterna blir sämre och sämre. Det krävs helt andra tag om vi skall undvika en två graders temperturökning. Under det närmaste året har EU chansen att ta ledningen och visa globalt ledarskap, annars blir det inget trovärdigt avtal i Paris, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

USA har länge drivit kravet om att inte ha något juridisk bindande klimatavtal i likhet med Kyotoavtalet. Nu är det kravet bortaget i den nya avtalstexten.

- Det är ett enormt bakslag att man strukit kravet om ett bindande avtal i Paris. Nu talas det bara om en lös sammanställning av ländernas frivilliga utsläppsminskningar utan koppling till vad som faktisk krävs. Egentligen är det fel att tala om ett avtal när det snarare liknar ett knytkalas där man bidrar med de utsläppsminskningar som man själv anser sig klara av, säger Svante Axelsson.

Ett viktigt mål för klimatmötet i Warszawa var att få till en tidsplan för inlämnande av ländernas utsläppslöften innan Ban-Ki Moons möte med regeringscheferna i slutet av september. Men nu skall de flesta underlagen vara inne före 2014 års utgång med dispens för några länder som kan vänta till i maj 2015.  

Glädjande nog gjordes också några positiva framsteg i Warszawa som till exempel arbetet med Regnskogsskyddet (REDD) där några länder har lagt in nya pengar. Lena EK:s arbete med ”Loss and damage” har överlevt fortsatta förhandlingar och har nu en ny mekanism under arbetet med anpassningsåtgärder.

När det gäller finansieringsfrågan har det också gjort några framsteg utan att den avgörande frågan om nya pengar på bordet är löst. Utvecklingsländernas hade en önskan om att få en tydlig plan om hur de utlovade 100 miljarderna till 2020 successivt skulle öka till 70 miljarder 2016 men detta gick inte igenom.

- EU spelade en avgörande roll för att det blev ett  Kyotoavtalet 2005. EU är lika viktiga idag men är splittrade och utan tydliga ledare. Nu måste alla goda kraft öka trycket inom EU så att de kan återta sin ledande position och utveckla en vision för en hållbar union, säger Svante Axelsson. 

För mer information:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen, 070-207 20 60

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media