Nästan hälften av EU:s odlingsmark slipper krav i ny jordbrukspolitik

Idag har EU-parlamentet formellt röstat igenom en ny jordbrukspolitik. Efter parlamentets omröstning kvarstår ministerrådets formella godkännande i december för att reformen av jordbrukspolitiken, the Common Agricultural Policy, CAP, ska vara klar.

-          Löftena om en ny grön jordbrukspolitik har inte infriats. De nya miljökraven är alldeles för lågt ställda och undantagen är många. Det visar sig till exempel nu att nästan hälften av all odlingsmark i EU kommer att undantas från krav på att gynna vilda växter och djur i landskapet. Detta kommer att fortsätta äventyra vattenkvalitet och mångfald, säger Johanna Sandahl, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

När reformen drog igång för nästan två år sedan utlovades en grönare CAP. Skattebetalarna lovades att vilda växter och djur skulle gynnas i odlingslandskapet, att reformen skulle tvinga lantbrukarna att sluta odla samma gröda år efter år samt mer pengar till miljö- och landsbygdsutveckling.

Huvuddelen av EU:s jordbruksbudget går fortfarande till inkomststöd och enbart en mindre del till miljö- och landsbygdsutveckling. Trots löften om mer medel till det senare, fick denna del av CAP 38 % större nedskärning än inkomststöden. I varje medlemsland pågår nu utformningen av de nationella delarna av CAP, t ex hur det svenska landsbygdsprogrammet ska se ut.

-          Nu är det upp till regeringen att göra det bästa av förutsättningarna, t ex genom att se till att landsbygdsprogrammet blir så grönt det går och förstärka det genom att flytta pengar från inkomststöden till åtgärder inom landsbygdsprogrammet som gynnar den biologiska mångfalden och lantbrukare som vill stärka sitt miljöarbete, säger Gun Rudquist, chef för jordbruksfrågor på rikskansliet

Naturskyddsföreningen samarbetar i dessa frågor med European Environmental Bureau, EEB – en paraplyorganisation för ca 160 olika miljörörelser i Europa. Läs mer om på:

http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=95DD38CA-5056-B741-DBB563763348A107

För ytterligare information:

Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23

Gun Rudquist, avdelningschef för jordbruk, Naturskyddsföreningen, 073-98 70 073

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070-925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media