Naturskyddsföreningen hoppar av samarbete med Skogsstyrelsen

Naturskyddsföreningen lämnar nu flertalet arbetsgrupper i Skogsstyrelsens ”Dialog om miljöhänsyn”. Naturskyddsföreningen var mycket positiv till denna dialog mellan myndigheten, skogsnäringen och de ideella sektorn när den startade för ett halvår sedan och har sedan dess deltagit i fem av totalt sju dialoggrupper. Men nu har man alltså beslutat sig för att lämna samarbetet.

    - Vi är helt enkelt besvikna. Vi är främst kritiska till dialogernas agenda, som vi tycker är för avgränsad i förhållande till de allvarliga problem som finns inom skogsbruket men också i förhållande till det ursprungliga uppdraget från regeringen. Vi har lagt mycket tid på Skogsstyrelsens arbetsgrupper och framförde vår kritik redan i december 2011, men kritiken ledde ingenstans, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Skogsstyrelsens hantering av uppföljningen av naturvårdshänsynen, den så kallade polytaxen, har bidragit till Naturskyddsföreningens beslut att lämna dialoggrupperna. Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att de politiska besluten om hur våra skogar ska hanteras genomförs. Sedan många år har skogspolitiken två jämställda mål för hur våra skogar ska förvaltas: skogarnas värden som rik natur med bevarad biologisk rikedom ska finnas kvar samtidigt som skogen ska ge virke. Miljö och produktion är likställda mål och Skogsstyrelsen har ett uppdrag att kommunicera tillståndet i skogen till allmänheten. Men i stället för att tydligt berätta för Sveriges invånare om det usla läget i skogen valde Skogsstyrelsen att flytta fokus från det akuta läget i skogen till en diskussion om olika mätmetoder.

-  Vi har nu beslutat att lägga vår tid och kraft på att istället fortsätta att dokumentera bristerna i dagens skogspolitik och det regelverk som styr skogspolitiken. Vi har en mycket viktig uppgift i att också formulera hur en ny skogspolitik bör se ut. Nuvarande skogspolitik är inte utformad för att möta de utmaningar den svenska skogen står inför, och medför inte heller att vi når fastställda miljömål, säger Karin Åström.

Naturskyddsföreningen kommer dock att vara kvar i den arbetsgrupp som diskuterar upplevelsevärden.


För frågor kontakta:

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 073-584 00 17

Jan Terstad, avdelningschef Skog och Naturvård, 070-311 60 13

Louise Wileen Bjarke, presschef, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar