Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s klimatmöte i Paris

Nu har FN:s klimatmöte i Paris startat. Naturskyddsföreningen är på plats för att följa vad som sker och för att träffa föreningens globala partnerorganisationer. Se en fullständig lista på kontaktpersoner på plats i Paris samt Naturskyddsföreningens fyra viktigaste krav.

Medverkande från Naturskyddsföreningen under första mötesveckan:

Sven Hunhammar, chef för klimatavdelningen
Telefon: 070 207 20 60
Twitter: @svenhunhammar
På plats: 30 november – 4 december

Anna Östergren, kontaktperson till Naturskyddsföreningens globala partnerorganisationer
Telefon: 076 169 54 89
På plats: 29 november – 3 december

Medverkande från Naturskyddsföreningen under andra mötesveckan:

Svante Axelsson
, generalsekreterare (Naturskyddsföreningens talesperson i klimatfrågor)
Telefon: 070 728 25 85
Twitter: @SvanteAxelsson
På plats: 6 december – 12 december

Johanna Sandahl, ordförande
Telefon: 070 357 80 23
Twitter: @JoSandahl
På plats: 9 –13 december

Anna Havula, press- och PR-chef
Telefon:0708 703 700.
Twitter: @AnnaHavula
På plats 6 dec – 12 dec  

David Kihlberg, sakkunnig klimat
Telefon: 070- 910 08 31
Twitter:
@DKihlberg
På plats 6 –12 december

Naturskyddsföreningens krav:
För att det nya klimatavtalet ska kunna fungera som en språngbräda för en fossilfri framtid måste mötet i Paris fatta fyra viktiga beslut: 

  1. Ett löfte om att den globala medeltemperaturökningen med god marginal ska hållas under två grader.
  2. Möjlighet att revidera ländernas mål för utsläppsminskningar var femte år. Eftersom nuvarande löften om utsläppsminskningar inte räcker till är det nödvändigt att ambitionerna kontinuerligt kan höjas.
  3. Tillräcklig finansiering till den gröna fonden. Stabila intäktskällor till de fattigaste låginkomstländerna är den springande punkten i förhandlingarna. Sveriges regering bör agera kraftfullt i denna fråga för att stärka tilliten i förhandlingarna. Finansiering kan säkras med till exempel en global koldioxidavgift för flyget och sjöfarten.
  4. För att inte tappa tempo krävs beslut om hur utsläppsminskningarna ska ta fart redan innan det nya avtalet är påskrivet, eftersom det träder i kraft först 2020.

- Den svenska regeringens viktigaste uppdrag i Paris är att visa på det positiva sambandet mellan ökad välfärd och minskade utsläpp av växthusgaser. Därför bör regeringen med kraft sprida budskapet att Sverige tänker bli ett av världens första fossilfria länder, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Naturskyddsföreningens syn på klimatmötet i Paris här och här.

För mer information, kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070 728 25 85
Anna Havula, press- och PR-chef, 0708 703 700, anna.havula
@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera