Naturskyddsföreningen starkt kritisk till beslut om storskalig vargjakt

Idag beslöt fem länsstyrelser om licensjakt efter sammanlagt 46 vargar, vilket innebär ett svårt ingrepp i en vargstam som fortfarande är liten och sårbar. Naturskyddsföreningen är starkt kritisk.

– För mig är det närmast obegripligt att man återigen sätter igång en rekordstor jakt på varg. Det är nu ännu fler som ska fällas än under fjolårets jakt. Det rimmar inte med min bild av Sverige att en stor andel av en fridlyst art återigen ska skjutas av. Vargen har en ekologisk roll att fylla, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Problemvargar kan fällas med hjälp av skyddsjakt. Det är ett mycket bättre sätt att ta hand om de förhållandevis begränsade problem som finns, än en sådan här omfattande jakt. Resurser borde också satsas på metoder som förebygger angrepp, såsom rovdjursstängsel, säger Johanna Sandahl.

–  Vi i Naturskyddsföreningen ska nu sätta oss ner och titta på besluten och fundera på om vi ska överklaga dem. Det ser ut som om länsstyrelserna har gått emot rekommendationerna som Naturvårdsverket skickade ut i oktober, där siffran 7 procent av vargstammen nämndes. Dagens jaktbeslut handlar om över 10 procent av vargstammen, anser Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens jurist.
 

Bakgrund:

•Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs och Örebro län har nu beslutat om licensjakt efter sammanlagt 46 vargar i januari-februari. Jakten ska ske i ett antal utpekade vargrevir i länen, för att minska tätheten av vargar.

• Vargstammen bestod efter vinterns jakt av cirka 356 individer enligt officiella siffror. Efter sommaren beräknas vargarna ha ökat till cirka 445 vargar. 

• Så sent som för två veckor sedan kom en kammarrättsdom om licensjakt, som innebar att beslutet att stoppa licensjakten 2014 stod fast. Det var andra gången som kammarrätten givit Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen rätt i att licensjakten inte är förenlig med EU:s art- och habitatdirektiv.

• Förra året delegerade Naturvårdsverket möjligheten att besluta om licensjakt till länsstyrelserna i Mellansverige under tre år. Resultatet blev en rekordstor jakt på 44 vargar i januari 2015, motsvarande över en tiondel av den dåvarande vargstammen.  Eftersom myndigheterna utnyttjat ett så kallat ”överklagandeförbud" i jaktlagstiftningen kunde Naturskyddsföreningen inte stoppa jakten – vilket skett föregående två jaktsäsonger. 

• Jakten förra vintern ledde till att EU-kommissionen levererade stark kritik mot den svenska regeringen i ett så kallat ”motiverat yttrande”, vilket kan betraktas som sista varningen innan kommissionen går till EU-domstolen. Kommissionen har också öppnat ett överträdelseärende om det svenska överklagandeförbudet.
 

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande, 070 357 8023
Oskar Alarik, jurist, 070-6113229
Anna Havula, press- och PR-chef, 0708 703 700

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera