Nej till alternativa slutförvar av radioaktivt avfall

Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG ställde ett stort antal krav på kompletteringar i sitt yttrande på ansökan, synpunkter som till stora delar sammanföll med yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet.

- Det handlar om det farligaste radioaktiva avfallet från kärnkraften som bör hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år, och då krävs en grundlig miljöprövning.  Det är oerhört märkligt att SKB underlåtit att utreda fler alternativ. Det är en nonchalant attityd av bolaget att inte ta forskarnas synpunkter på kopparkapslarnas brister på allvar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att det inte är klart att SKB:s metod att slutförvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar är säker. Det största hotet är att det saknas vetenskapliga undersökningar som kan bevisa att den kopparkapsel och den omgivande lerbuffert som ska skydda kopparytan fungerar som det är tänkt. Istället borde SKB utreda den alternativa slutförsvarmetoden med djupa borrhål. Det innebär att det radioaktiva avfallet deponeras i tre – fem kilometer djupa hål i berggrunden. Det är en miljömässigt säkrare metod och ger mindre risk för intrång.

- Inom miljörörelsen är vi bekymrade för att SKB inte arbetar vetenskapligt. SKB är kraftindustrins kärnavfallsbolag och inte en institution eller myndighet. För människornas och miljöns säkerhet krävs det att SKB:s ansökan om slutförvaring kompletteras med utredningar av alternativa lösningar, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar