Nödvändigt beslut att låta Bungemålet vila

Mark- och miljööverdomstolen beslutade idag att låta målet om kalktäkt i Bunge vila. Huvudförhandling som skulle ha hållits nästa vecka ställs in. Beslutet hänvisar till att Naturvårdsverket har hemställt till regeringen om att besluta om nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland. Nu har regeringen tillräckligt med tid för att ta beslut om dessa.
– Det här är ett viktigt och bra beslut, säger Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef vid Naturskyddsföreningen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade idag att låta målet om kalktäkt i Bunge vila. Detta med motiveringen att Naturvårdsverket har hemställt till regeringen om att besluta om nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland. Det innebär att det område som Nordkalk har ansökt om att få bedriva verksamhet på läggs till nätverket Natura 2000, i de fall regeringen beslutar i linje med Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens förslag.

Domstolen skriver bland annat: ” Regeringens beslut i frågan om utpekande av området som ingående i ett Natura 2000-område har därför betydelse för prövningen av detta mål. Det är därför av synnerlig vikt att frågan om det utpekade området läggs till nätverket Natura 2000 avgörs före huvudförhandling och dom i målet”.

– Nu har regeringen tillräckligt med tid för att ta beslut om dessa nya Natura 2000-områden, säger Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef vid Naturskyddsföreningen. Ansvaret vilar nu tungt på den röd-gröna regeringen att komma till beslut. Den är i enlighet med art- och habitatdirektivet skyldig att peka ut dessa områden utifrån det vetenskapliga underlag som finns rörande naturvärdena.

Beredningen av Natura 2000-ärendet pågår enligt uppgift inom Regeringskansliet. Vad Naturskyddsföreningen har erfar har också EU-kommissionen skrivit brev om Bungeärendet, kopplat till de Natura 2000-förslag som nu ligger på regeringens bord.

– Ett viktigt beslut, i linje med vad Naturskyddsföreningen hade begärt. Ett sådant här principiellt viktigt och tungt ärende bör inte avgöras förrän regeringen har fullgjort sina åtaganden om korrekt och fullödigt utpekande till Natura 2000. Detta är omistliga områden i vårt gemensamma nätverk av Europas naturpärlor, säger Joanna Cornelius,  miljöjurist vid Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens skrivelse till regeringen om ärendet i bifogad pdf.

För frågor:
Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef, Naturskyddsföreningen, 070 311 60 13
Joanna Cornelius, miljöjurist, Naturskyddsföreningen, 070 462 55 15

Eva-Lena Neiman, tf pressansvarig, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom har vi en egen miljömärkning, Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se