Ny kadmiumskatt krävs för att skydda hälsan

I Kemikalieinspektionens nya rapport finns åter fakta om vilka negativa hälsoeffekter kadmium har, en tungmetall som vi får i oss främst genom maten vi äter. Naturskyddsföreningen menar att rapporten är ännu ett bevis på att en kadmiumskatt måste återinföras.Tungmetallen kadmium tillförs den svenska åkerjorden via handelsgödsel och hamnar sedan i våra livsmedel. När vi äter utsätter vi oss redan med dagens halter för hälsorisker som kan leda till benskörhet och njurskador. Delar av befolkningen, främst kvinnor, har idag påverkad njurfunktion på grund av högt kadmiumintag via mat som odlats på odlingsmark med höga kadmiumhalter. Det finns också misstankar om att för höga halter av kadmium i kroppen kan vara en orsak till livmoders- och prostatacancer.

I Kemikalieinspektionens rapport ”Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus” framgår det tydligt att det finns behov av att väsentligt minska spridningen av kadmium. Nedfallet från luft är idag den största källan till kadmium i åkermark och den näst största källan är gödselmedlen. Sverige har tack vare särskilda begränsningsregler inom EU tidigare haft en speciell skatt på kadmium i handelsgödsel som riksdagen tog bort från den 1 januari 2010.

-Att återinföra en kadmiumskatt på handelsgödsel och slam är en nödvändig åtgärd för att begränsa spridning av hälsofarlig kadmium till vår svenska åkermark. Skatten hade stora effekter på användandet av renare handelsgödsel under tiden den fanns, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta: Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Emelie Hansson, jordbrukshandläggare Naturskyddsföreningen, 070-611 65 33 emelie.hansson@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28 louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar