Ny kemikaliepolitik ett ambitiöst steg i rätt riktning

I dag presenterade regeringen sin kemikalieproposition ”På väg mot en giftfri vardag”. Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är överlag klart nöjd med förslaget.

 - Det här är verkligen ett steg i rätt riktning. Regeringen föreslår en skärpt kemikaliepolitik och offensiva EU-förslag. Att sätta barnens vardag i fokus är rätt och något vi efterlyst länge. Nu behöver politiken få genomslag även nationellt, så att företag och kommuner gör mer för en giftfri vardag. Det stärker näringslivets konkurrenskraft och skyddar våra barns hälsa bättre, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Regeringen föreslår en politik där cocktaileffekter beaktas och hela grupper av likartade kemikalier hanteras samlat. En kadmiumstrategi, ett textildirektiv och en handlingsplan för problematiska perfluorerade ämnen föreslås på EU-nivå. Den viktiga REACH-förordningen behöver skärpas när det gäller bland annat substitution och informationskrav för kemikalier i låga volymer, och tillämpningen behöver påskyndas, menar regeringen.

- Inriktningen på EU:s svaga regler är helt rätt och förslagen kan göra läget långt bättre. Om regeringen även stärker arbetet för en giftfri vardag för barn, med nationella begränsningar av de värsta kemikalierna, och samtidigt inför en kemikalieskatt kan Sverige åter bli bäst i världen på kemikaliepolitik, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

För att minska exponeringen av vuxna och barn för farliga ämnen i varor ska varugrupper såsom byggprodukter och inredningar, elektriska och elektroniska produkter, kläder och skor samt leksaker och andra produkter avsedda för barn, prioriteras. Vidare vill regeringen göra insatser för exponering via livsmedel och dricksvatten. Propositionen lämnas nu till riksdagen för beslut. Där hoppas Naturskyddsföreningen på en bred uppslutning över blockgränserna.

- Om de goda ambitionerna ska ge konkreta förändringar i verkligheten så måste det finnas stabila överenskommelser mellan riksdagspartierna. Nu har alla partier chansen att visa att och hur de vill åstadkomma en giftfri vardag i praktiken. Inte minst läget på förskolor och skolor är viktiga att uppmärksamma långt mer, säger Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter Naturskyddsföreningen.

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter Naturskyddsföreningen, 073-366 66 46

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 070-925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media