Nya jobb kräver riktig skog!

I dag presenteras regeringens handlingsplan för Skogsriket. Projektet ska enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson visa skogens många olika värden och skapa nya arbetstillfällen i skogen. Samtidigt råder det kris för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna.

Det svenska skogsbruket är idag mycket intensivt och mer än 90 procent av skogen i vårt land är brukad eller har påverkats av skogsbruk, vilket lett till en dramatisk kris för skogens djur och växter. Samtidigt är många av skogens skönhets- och rekreationsvärden borta över enorma områden där skogen ersatts av hyggen och trädplanteringar. Skogens roll för landsbygdsutveckling och nya jobb kan därför inte bygga på ökat uttag av trädråvara.

- Fler arbeten med anknytning till skog vore välkommet! De nya jobb som Skogsriket ska skapa måste utvecklas genom en ökad turist- och rekreationsnäring eller andra jobb som inte innebär att avverka mer skog. Skogen klarar helt enkelt inte av ett ökat uttag av virke som det ser ut i dagsläget, säger Karin Åström, vice ordförande, Naturskyddsföreningen

Projektet Skogsrikets mål, Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen, är angelägna. Listorna över hotade djur och växter blir allt längre och visar att det hållbara brukandet är avlägset i Sverige och kräver omfattande arbetsinsatser.

-          Vi har i flera rapporter visat att den svenska skogsbruksmodellen inte är hållbar ur ett bevarandeperspektiv. 44 procent av alla hotade arter i Sverige finns i skogen. Stora arbetsinsatser krävs därför och Skogsriket måste användas till att säkerställa den biologiska mångfalden, säger Jonas Rudberg, expert på skogsfrågor, Naturskyddsföreningen.

Verkligt nya jobb finns också inom rekreation och upplevelser, som dock kräver riktiga, naturlika skogar med bevarade och utvecklade skönhetsvärden och rik biologisk mångfald.

-          På merparten av den svenska skogsmarken är träden inte gamla nog att avverkas efter tidigare kalhuggning, vilket gör det svårt att öka uttaget av virke från skogen. De nya jobben måste därför skapas på annat sätt. De äldre naturskogar som finns kvar kan inte heller avverkas för att skapa fler jobb, eftersom Sverige då inte kan uppfylla sina nationella och internationella åtaganden för att bevara den biologiska mångfalden, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Vid frågor kontakta:

Karin Åström, Vice ordförande, 070-749 40 39

Jonas Rudberg, Expert på skogsfrågor. 070-214 16 32

Ann-Katrin Bergström, Vik. Presschef, 070-603 98 38

 

 

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar