Öka målen för förnybar energi och energieffektivisering

Det nya initiativet Förnybart.nu uppmanar riksdagen att öka målet för förnybar energi till 70 procent år 2020, vilket kan jämföras med regeringens 50 och oppositionens 53 procent. Det framgår av en ny rapport om förnybar energi och energieffektivisering som presenteras i dag.· att den förnybara energitillförseln ökar med 70 TWh till 2020 · att Sveriges energianvändning i relation till BNP ska minska med 4,0 procent per år och att den slutliga energianvändningen ska minska med 20 procent (80 TWh) till 2020 · att andelen förnybar energi i Sverige år 2020 ska uppgå till 70 procent

– Inom jord- och skogsbruket finns stora outnyttjade resurser för förnybar energi. Företagare inom de gröna näringarna kan skapa både tillväxt och jobb och samtidigt vara med och lösa klimatkrisen, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Den nya rapporten visar att målet om 70 TWh kan uppnås genom att tillförseln av biobränslen ökar med 38 TWh till år 2020, vilket motsvarar nuvarande ökningstakt. Vindkraften ökar med 28 TWh i enlighet med regeringens planeringsmål och tillförseln från övriga förnybara energikällor, främst solvärme, ökar med 4 TWh. Ingen ny vattenkraft ingår i målet.

En av de viktigaste klimatfrågorna är att effektivisera och minska energianvändningen, men regeringens eget mål är bara hälften så ambitiöst som EU:s och till och med lägre än Energimyndighetens prognos. Med regeringens mål kan energitillförseln fortsätta att öka med 4,5 procent (28 TWh) till 2020.

– Det är obegripligt att regeringen vill fortsätta att använda mer och mer energi. Vi har en klimatkris och det borde vara uppenbart att vi måste satsa mer på energieffektivisering, vilket dessutom är lönsamt, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Initiativets mål om energianvändning kan uppnås genom ett kraftfullt effektiviseringsprogram för lokaler och bostäder, ökat stöd till effektivisering inom industri och småföretag och genom ett nationellt mål för nya bilars bränsleförbrukning och klimatpåverkan.

De mål för förnybar energi respektive energieffektivisering som Förnybart.nu föreslår resulterar i det övergripande målet att andelen förnybar energi i Sverige år 2020 ska uppgå till 70 procent.
Inför de pågående klimatförhandlingarna kan Sverige som ordförandeland i EU visa ledarskap och gå i spetsen för en grön tillväxt med låg klimatpåverkan.

– Det kräver att både regeringen och oppositionen avsevärt höjer sina mål för förnybar energi och energieffektivisering, säger Anders Wijkman, vice ordförande i Tällberg Foundation.

För ytterligare information: http://www.förnybart.nu

Läs rapporten: ”Förnybar energi och energieffektivisering – potential för 2020” http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/rap-fornybart.pdf

Läs debattartikel på DN Debatt: http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-klimatmal-bara-halften-av-eus-1.892038

För frågor kontakta: Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), tel LRF:s presstjänst 08-787 57 77

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen tel 070-728 25 85, svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se eller genom Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg Foundation tel 070-630 10 52, anders@wijkman.nu

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar