Öppet brev till EU-kommissionen om undantaget från dioxingränsen Hjälp oss när svenska politiker sviker

Dioxin är ett av världens farligaste gifter. Ändå har den svenska regeringen beslutat att ansöka om förlängt undantag från EU:s gränser för dioxin i fisk. Idag skickar Naturskyddsföreningen ett öppet brev till EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor, John Dalli, där vi vädjar till kommissionen om att ompröva förslaget att godkänna Sveriges ansökan om undantag.

- Än en gång tvingas vi vända oss till EU när våra egna politiker sviker i miljö- och hälsofrågor. Att tillåta höga halter av gift i svensk fisk strider mot de miljöambitioner som den svenska regeringen själv säger sig ha i miljöfrågor, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I brevet upplyser Naturskyddsföreningen EU-kommissionen om att regeringens experter själva avrått från att förlänga dispensen från gränserna för dioxin. Dessutom tog Kommissionen ställning redan i december på ett underlag som inte var fullständigt. Vi skickar också brevet till flera av de svenska ministrar som är inblandade, bland andra folkhälsominister Göran Hägglund (KD)

-Att Göran Hägglund som ansvarig för den svenska folkhälsan inte tagit strid i frågan är obegripligt, särskilt som Livsmedelsverket avråder från förlängt undantag just för att skydda vår hälsa, säger Mikael Karlsson.

Att förlänga Sveriges undantag från dioxinbegränsning i fisk vore i strid med gällande EU-praxis som sällan medger permanenta undantag utan grundlig riskbedömning.

- Nu ber vi EU-kommissionären John Dalli att skydda våra barn från en av världens farligaste gifter när vår svenska regering inte förstår bättre, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ellen Bruno, marin handläggare Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12

Louise Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera