Oväntad signal från regeringen

Vill inte lagstifta om sin egen energiuppgörelse

Trots att en av grundstenarna i Alliansens energiuppgörelse var att inte acceptera subventionerad kärnkraft säger regeringen idag nej till en ny lag som uttryckligen förbjuder statligt subventionerad kärnkraft. När energiuppgörelsens slöts för tre år sedan öppnade regeringen för företag att kunna bygga ny kärnkraft på marknadsmässiga villkor utan statliga subventioner.

- Dagens beslut är en oväntad uppseendeväckande signal från regeringen. Enligt Maud Olofsson var energiuppgörelsens formuleringar balanserade på en våg. Dagens beslut visar att regeringen inte längre tycks hålla fast vid sin tidigare uppgörelse utan öppnar för att acceptera mer subventioner till kärnkraften. Varför kan man annars inte lagstifta om det som man kommit överens om i energiuppgörelsen? Säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Regeringspartierna har kommit överens om det nya regelverket för kärnkraft efter flera års diskussioner. I och med dagens beslut finns det alltså en risk att regeringen öppnar för än mer miljöskadlig kärnkraft med hjälp statliga subventioner. Idag får kärnkraften i praktiken redan enorma subventioner eftersom reaktorägarna bara behöver försäkra sig för kostnader upp till 12 miljarder SEK. Erfarenheterna från Fukushima visar på att kostnaden av kärnkraftshaveriet snarare handlar om över 1000 miljarder kronor.

- Trots att det bevisligen finns goda och billigare alternativ till kärnkraften har regeringen låst fast sig i ett kärnkraftskramande. De vill fortsätta att subventionera en elproduktion som skapar ett radioaktivt avfall som det idag inte finns någon lösning på och en produktion som visat sig kunna leda till katastrofala kärnkraftsolyckor. Det är uppenbart för alla att om reaktorägarna som bara behöver betala försäkringar som täcker promille av den faktiska kostnaden, och som privatiserar vinsten men socialiserar förlusterna, åtnjuter enorma subventioner. Är detta regeringens definition av ” kärnkraft på marknadens villkor”? säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar