Pressinbjudan: Miljögift i kläder sprids i svenska hem

På en presskonferens i morgon torsdag presenterar Naturskyddsföreningen en rapport om en känd grupp miljögifter som kan vara hormonstörande och cancerframkallande i flera analyserade produkter.DAG: Torsdagen den 18 september TID: kl. 10.00 PLATS: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115, Stockholm

Rapporten är en del i det arbete kring klädernas miljöpåverkan som in leddes 2007 och som också uppmärksammas i Naturskyddsföreningens miljövänliga vecka (vecka 40). Föreningen kommer då att bedriva aktiviteter över hela landet för att informera och skapa opinion kring textiler och kläder. http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/vart-arbete/miljovanliga-veckan/

Tidigare har Naturskyddsföreningen gjort uppmärksammande analyser av nonylfenoletoxilat i kläder och textiler. http://www.naturskyddsforeningen.se/t-trojor

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera