Pressinbjudan: Nya forskningsresultat om skolornas arbete med hållbar utveckling

Sveriges största miljöorganisationer, forskare och andra aktörer som stödjer skolan i arbetet för lärande för hållbar utveckling träffar på onsdag politiker och representanter för skolans verksamhetsområde för att diskutera hur skolan ska nå målen i läroplanen för hållbar utveckling. Anders Jidesjö, forskare, fil dr och lektor vid Linköpings Universitet, presenterar tillsammans med professor Thomas Tydén nya forskningsresultat som bland annat visar att Sveriges utbildningssystem inte leva upp till läroplanens mål inom lärande för hållbar utveckling.

Parterna som bjuder in till mötet vill att Skolverket ges i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram som både stödjer och stärker skolans roll för omställningen till ett hållbart samhälle, helt i enlighet med skolans styrdokument och de internationella dokument som skrivits under.

Arrangörer av dialogmötet är Föreningen Global Action Plan, Håll Sverige Rent, KNUT-projektet, Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen, PUSH Sverige, SWEDESD - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling och Världsnaturfonden WWF.

Datum och Tid: Onsdag 13 november kl 18.00 – 20.30
Pressen har möjlighet att intervjua forskarna från kl 17.00

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset Malmskillnadsgatan 46, lokal Celsius

För mer information:

Anders Jidesjö forskningsledare, 013 - 28 89 02, 0703 49 67 46

Kerstin Eriksson, Projektledare Energikontor Sydost AB, 070-620 83 07

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Anna Linusson, VD Håll Sverige rent, 070-091 22 11

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 070-925 18 93

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media