Pressinbjudan: Rapport om fiske och klimat presenteras

Naturskyddsföreningen presenterar en ny rapport om bottentrålning. Rapporten har granskat fisketeknikens stora problem med bifångster, dess påverkan på marina livsmiljöer och hur stora utsläpp av klimatpåverkande koldioxid bottentrålning ger jämfört med andra fisketekniker.

DAG: Torsdagen den 2 juli TID: 8.00-9.30 Vi bjuder på sillfrukost, själva presentationen börjar ca kl. 8.15 PLATS: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal D 23

På seminariet deltar Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Joakim Hjelm, chef för Fiskeriverkets havsforskningslaboratorium i Lysekil. Seminariet avslutas med ett samtal om rapporten mellan Svante Axelsson, Sofia Arkelsten (M), ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott och Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Bottentrålning leder på många håll till kraftigt påverkade på bottenekosystem och stora mängder oönskade fångster (bifångster) som kastas tillbaka i havet. I Sverige är bottentrålning en närmast oreglerad fiskemetod, trots många studier som visat på stora miljöproblem med fisketekniken. Utöver problem med bifångster och påverkan på havsbotten leder bottentrålning till koldioxidutsläpp som ligger högt över andra jämförbara fisketekniker. Bottentrålningen gynnas idag bland annat av befrielsen från bränsleskatt.
Den nya rapporten presenteras om bottentrålning har fokus på klimat, marina miljöer och vägen mot ett hållbart fiske. Rapporten och ett pressmeddelande kommer att finnas tillgängligt den 2 juli på Naturskyddsföreningens hemsida http://www.naturskyddsföreningen/press

Välkomna!

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar