Rätten stoppar jakten på Junselevargen

Ikväll upphävde Förvaltningsrätten Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på de två vargarna i Junsele. I praktiken handlar det enbart om varghonan eftersom hanen sköts direkt när jakten inleddes. Förvaltningsrätten hade redan tidigare stoppat jakten tillfälligt efter att Naturskyddsföreningen överklagat jakten,  men nu finns det alltså en dom som säger att beslutet var felaktigt. 

- Det här är oerhört glädjande. Vargtiken bär på unikt värdefulla gener och domstolen skyddar nu vargen från Naturvårdsverket. Verkets påstående att jakten inte skadar vargstammen har underkänts, säger Mikael Karlsson.

Domstolen anger att kriterierna för undantag från förbudet på jakt inte är uppfyllda. Enligt domstolen uppfyller beslutet om skyddsjakt varken kraven på att det inte finns någon annan lämplig lösning eller att jakten inte förvärrar den gynnsamma bevarandestatusen hos vargen. Domstolen anger att det är ostridigt mellan parterna i målet att den skandinaviska vargstammen inte uppnått en gynnsam bevarandestatus och att det största hotet mot vargstammen är den höga graden av inavel.  

- Trots dagens mycket positiva dom finns tyvärr en överhängande risk att Naturvårdsverket tar nytt beslut om skyddsjakt ändå, utifrån den nya ansökan som lämnades in häromdagen. Jag hoppas att myndigheten tänker om nu när den fått bakläxa på bakläxa. Istället för att försöka skjuta bort problem bör verket satsa mer på förebyggande åtgärder och kompensation vid skador, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:

Miakel Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar