Regeringen äventyrar levande skog

– Regeringens nya förslag om skydd av naturområden är inte hållbart. Riksdagens mål om Levande skogar riskerar att inte nås. Sänkta och begränsade statliga anslag räcker inte ens till att hindra myndigheter från att kalhugga värdefull naturskog. En rik natur kräver ökade ambitioner, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.– Det är bra att miljöminister Andreas Carlgren arbetar för att nå de skogliga miljömålen och därför höjer ambitionerna för statens värdefulla skogar. Men det är fortfarande oacceptabelt att staten måste använda begränsade anslag för att hindra statliga Fastighetsverket att avverka värdefulla skogar. De pengarna borde ha använts för att kompensera privata markägare som gör bra naturvårdsinsatser, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt miljöminister Carlgren föreslår den ännu inte redovisade propositionen en rad nya arbetsmetoder för att skydda värdefulla skogar. Till dessa hör ett nytt program för stärkt lokalt inflytande i naturvårdsarbetet, mer flexibla skyddsformer och avveckling av det toleransavdrag som sedan länge inneburit att alla markägare måste göra åtminstone basala naturvårdsinsatser utan ersättning.

– Det är bra att regeringen öppnar för ökad delaktighet i naturvårdsarbetet. Men när man vill besluta att markägare ska ersättas för minsta naturvårdsinsats och staten samtidigt sänker anslagen till naturvården, ja då går ekvationen inte ihop. I höstbudgeten måste regeringen därför återställa och kraftigt öka anslagen till biologisk mångfald, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se Jonas Rudberg, skogshandläggare, 070-214 16 32 jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se Eva-Lena Neiman, vik presschef, 070-794 04 07 eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar