Regeringen backar äntligen om vargjakten

– Vi har krävt ett stopp för licensjakten och att taket på 210 vargar slopas. Regeringen går oss nu till mötes, ändrar reglerna och inleder en nationell dialog för en livskraftig vargstam. Det är mycket glädjande, men det återstår att se hur den nya politiken kommer att tillämpas och det är obegripligt att regeringen redan nu öppnar för licensjakt 2013. Vargstammen blir inte livskraftig så snabbt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

 

Idag gick den deadline som EU:s miljökommissionär Janez Potoçnik gett den svenska regeringen om licensjakt på varg ut. Regeringen stoppar nu – i elfte timmen – den kommande vinterns licensjakt och meddelar att man tänker ta bort taket på högst 210 vargar i landet. Lagstiftningen ändras och ger möjlighet till ökad skyddsjakt, men regeringen vidhåller likväl att en ny licensjakt kan ske 2013.

– Vargstammen är starkt hotad och allvarligt inavlad. Det behövs både fler vargar och en förstärkt genetik. Vi ser ett behov av skyddsjakt vid allvarliga skador men det är viktigt att tillämpningen av de nya reglerna blir så försiktig att även vargen blir en vinnare av regeringens omvärdering. Dagens besked får inte bli en tillfällig piruett för att slippa undan EU-domstolen, säger Mikael Karlsson.

Det var i juni som EU-kommissionen gav regeringen en sista chans att stoppa licensjakten och angav tydligt att kommissionen skulle dra dra Sverige inför EU-domstolen om inte rättelse vidtogs senast den 17 augusti i år. Kommissionens ultimatum till regeringen var en direkt reaktion på det klagomål som Naturskyddsföreningen lämnade in tillsammans med WWF, Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige. Regeringens besked idag möter delvis EU-kommissionens kritik.

– Vi kommer nu att analysera detaljerna i regeringens paket och se hur de förhåller sig till lagstiftningens krav. Vi ser ingen rättslig grund för en återupptagen licensjakt i en nära framtid och vi vill se närmare på de nya regler om skyddsjakt på hela grupper av varg som föreslås, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens jurist som företrätt miljöorganisationerna i ärendet.

Regeringen aviserar en nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik, i vilken intresseorganisationerna ska ingå. Kommittén ska bl.a. diskutera en förvaltningsplan och gynnsam bevarandestatus för vargen.

– Jag välkomnar verkligen regeringens initiativ. Det behövs en stärkt dialog om de stora rovdjuren. Vi tackar ja till att ingå i kommittén och jag hoppas att vi kan ta initiativ till att träffa de andra engagerade parterna redan innan kommittén påbörjar sitt arbete. Jag ser positivt på att vi tillsammans kan utveckla konstruktiva förslag för hur de problem som finns ska lösas", säger Mikael Karlsson.

EU-kommissionens ultimatum det "motiverade yttrandet" från juni (särskilt sista sidan)

Naturskyddsföreningens webbsida med information om vårt klagomål till kommissionen

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Oscar Alarik, miljöjurist 070-6113229
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se

Eva-Lena Neiman, vik presschef 070-794 04

 

 

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar