Regeringen på rätt spår

Regeringen lovar att satsa fem nya miljarder på infrastruktur under de kommande två åren.  Det innebär 3,6  miljarder  till järnvägen och 1,4 miljarder till vägar under 2012 och 2013. 

– Ett mycket glädjande besked att regeringen har lyssnat på den massiva kritiken och nu aviserar en förstärkning av anslagen för järnvägsunderhåll, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

– Det behövs dock ytterligare 3 miljarder per år för att också arbeta bort det sedan decennier eftersatta underhållet, säger Svante Axelsson.

Sammantaget med de pengar som utlovats tidigare innebär det 7 miljarder per år till järnväg och 11 miljarder per år till vägar. Den andra viktiga frågan för att få en fungerande järnväg  är hur mycket regeringen vill satsa i nya järnvägar i kommande budget.

– Det behövs också ett flertal miljarder för att bygga bort flaskhalsar och ökad kapacitet på överbelastade sträckor. Det rimliga med ungångspunkt från hur  resandet utvecklas är att ta pengar från väginvesteringarna och långsiktigt satsar på ny järnväg och på så sätt bekräfta en ny färdriktning för den svenska infrastrukturpolitiken, säger Svante Axelsson som ändå poängterar att det är bra att regeringen nu lägger förslag som både ger jobb, bättre konkurrenskraft och bättre miljö, en krispolitik som Naturskyddsföreningen vill se mer att i höstbudgeten.

För frågor: Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85 

 

 

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar