Regeringen planerar dråpslag mot naturvården i budgeten

Enligt vad Naturskyddsföreningen erfar kommer regeringen i budgetpropositionen som presenteras den 22 september att föreslå att anslaget för biologisk mångfald skärs ner mycket kraftigt.– Sänkta anslag skulle allvarligt försämra läget för många arter som redan hotas av utrotning i vårt land. Regeringens planer innebär ett dråpslag mot skyddet av värdefull natur i Sverige, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

I budgeten förra året skars naturvårdsanslaget ner med 50 miljoner kronor men efter protester från forskare, miljöorganisationer m fl. återställdes anslaget i årets tilläggsbudget. Men nu återkommer regeringen med ett mycket större nedskärningsförslag.

– Detta är värden som Sverige internationellt förbundit sig att bevara genom EU-direktiv och konventioner. Sänkta anslag motverkar möjligheterna att uppfylla Sveriges internationella åtaganden, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

I den genomgång av de nationella miljömålen som riksdagen beslutat om har flera myndigheter visat att det blir mycket svårt att nå flera av de uppställda målen. Det är t ex mycket långt kvar till målet att skydda skog i den omfattning som behövs för att bevara hotade skogslevande växter och djur.

– En minskning av anslaget skulle ytterligare hota flera av de nationella miljömål som riksdagen beslutat om. Miljömålen i sin tur är grunden för vår välfärd, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22.
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se Klas Hjelm, naturvårdschef 070-2082391 klas.hjelm@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera