Regeringen vill sänka miljöbudgeten

Regeringen fortsätter sänka miljöanslagen, trots forskarnas larmrapporter och trots FN:s skärpta målsättningar för skydd av naturen. Utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård, som bland annat finansierar arbetet med att rädda den svenska naturen och arter från utrotning, sänks kommande år. Jämfört med att behålla satsningarna under 2011 innebär dagens besked att regeringen satsar 1,1 miljard mindre på miljön under femårsperioden 2012-2016.

- Det finns inget positivt i regeringens miljardsänkning på miljöområdet. Vi går mot en klimatkatastrof, haven är övergödda och hundratals arter av djur och växter hotas av skogsbruket - då satsar regeringen mindre på natur och miljö. Notan lämnar Reinfeldt och Borg åt våra barnbarn. De är ansvarslösa. Miljöbudgeten behöver höjas kraftigt med flera miljarder, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringen föreslår även en förändrad beskattning av bränslen. Ett kvotpliktsystem ska införas under 2014, vilket ska leda till en ökad låginblandning av biodrivmedel, bland annat etanol. Det är ett steg framåt men regeringen sänker samtidigt koldioxidskatten på vissa punkter.

- Det är olyckligt att man sänker koldioxidskatten för att kompensera för ny energiskatt på låginblandningen av biodrivmedel. För att få ner de totala utsläppen från trafiken måste priset på bränslen öka och därför borde koldioxidskatten inte sänkas utan tvärtom höjas. Det är också oroande att man signalerar för att införa energiskatt även på E85 och biogas. Det är bara acceptabelt om koldioxidiskatten successivt ökar. Det är viktigt att få tydliga och stabila spelregler från regeringen och det måste alltid vara billigare att köra på förnybara bränslen än bensin och diesel, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

 

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar