Regeringens sänkning av koldioxidskatten har ökat kolanvändningen med 46 %

Användningen av kol i kraftvärmeverken ökade med 46 procent första halvåret i år jämfört med första halvåret 2012, enligt SCB:s nya energistatistik. Användningen av fossil gas ökade med 29 procent. Regeringen avskaffade koldioxidskatten helt för kraftvärme den 1 januari 2013. Till nyår kommer man även att sänka koldioxidskatten för värmeproduktion.

- De sänkta koldioxidskatterna i kraftvärme- och värmeverken öppnar dörren för mer kol och högre utsläpp av koldioxid. Kolet tränger undan förnybara biobränslen. Effekten förstärks av att kol idag är billigt och att utsläppsrätterna är nästan gratis. Alla faktorer samverkar för att gynna kolförbränning idag, konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

- I de pågående klimatförhandlingarna i Warszawa går det mycket trögt. Regeringen visar prov på dåligt omdöme när man sänker skatten på fossila utsläpp samtidigt som utsläppshandeln har havererat. Vem kunde tro att Sverige åter igen skulle öppna dörren för fossila bränslen i el och värmesektorn där vi faktiskt var på väg att bli helt fossilbränslefria, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Priset på utsläppsrätterna är nu så låga att det bara kostar 4 öre per kg koldioxidutsläpp i jämförelse med den generella koldioxidskatten i Sverige på 1.08 kronor per kg CO2.

-Om regeringen inte vill ta tillbaka sitt beslut om att sänka koldioxidskatten måste regeringen i likhet med Storbritannien lägga in ett prisgolv för utsläppsrätter på 20 öre per kg koldioxidutsläpp så att det aldrig kan blir billigare än så, säger Svante Axelsson.

- Näringslivet behöver stabila spelregler och utsläppshandelns ryckighet gör att flera nödvändiga investeringar för att skapa i ett klimatneutralt Sverige 2050 försvåras. Ett prisgolv på utsläppsrätter skulle bli ett säkerhetsbälte för investerarna och en backventil för att förhindra de fossila bränslenas återinträde på marknaden, säger Gustav Melin.

Statistiken över ökad kolanvändning i kraftvärmeverkan finns i Sveriges officiella statistik EN 31: SM 1300, SM 1301 och SM1302. Se SCB:s hemsida:

EN31 SM 1301 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2012 samt året 2012

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=20010

EN31 SM 1302 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2013

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=20016

EN31 SM 1303 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2013

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=20013

För ytterligare information om beräkningarna kontakta Kjell Andersson, Svebio se nedan.

För ytterligare information

Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, 070-52 44 400

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-72 82 585

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 070-925 18 93

Kjell Andersson, pressansv, Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, 070-4417192

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 191 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera