Regeringens vattenpolitik ett sänke

Regeringens budget från i höstas innehöll en nedskärning på arbetet med att skydda hav och vatten med 235 miljoner kronor, motsvarande en tredjedel av anslaget. Ikväll kunde SVT:s Rapport redogöra för konsekvenserna. Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringen nu avslutat sin satsning på havsmiljön.

-          Det här är den värsta nedskärningen på havs- och vattenarbetet som jag varit med om. Nu går regeringens besparing från siffror till verklighet. Och därmed drabbas vanliga människor som vill göra en insats för att rädda våra vatten, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

I underlag* till hur nedskärningen ska fördelas av Havs- och vattenmyndigheten så kan man se att det framför allt är bidrag till lokala vattenprojekt landet runt som drabbas, så kallade LOVA-projekt. Även kalkning av sura sjöar och arbetet med fiskevård och hotade fiskarter som ål och lax kommer att dras ned på. I sammanfattning konstaterar myndigheterna ” Effekten blir en sämre vattenkvalitet och ett sämre fiske för både yrkesfisket och det omfattande fritidsfisket i landet. Hotstatusen för flera fiskarter såsom ål och lax riskerar att öka.”

-          Allt det här gör att vi kommer att få mycket svårt att nå riksdagens egna miljömål och det vi har blivit ålagda av EU för att få rena hav. Regeringens satsning på Östersjön får härmed ses som avslutad, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen. 

Hela inslaget i SVT:s rapport:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/stopp-for-miljoprojekt-i-havet

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

*) ”PM avseende länsfördelning av anslaget 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö för 2013 -- 2013-01-28. Kraftiga nedskärningar i det miljövårdsinriktade vattenarbetet.”

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media