Skärpta krav för butiker att bli märkta med Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval lanserar nu skärpta krav för livsmedelsbutiker. Idag är mer än 150 butiker runt om i landet märkta med Bra Miljöval. Miljömärkningen har funnits i 16 år och kraven har skärpts successivt.

- Våra 192 000 medlemmar är också konsumenter. Många av dem har vi kontinuerlig kontakt med och vi vet att de tycker att miljömärkning är ett betydelsefullt verktyg i vardagen, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval.

Nytt för den här kriterieomgången är bland annat att kraven på det ekologiska och miljömärkta sortimentets storlek har skärpts betydligt. Dessutom omfattar kraven på livsmedelssortimentet nu även Fairtrade-märkta varor och vegetarisk mat. Nytt är också ökade krav på varutransporterna till och från butiken, mer omfattande krav på och uppföljning av energieffektivisering och att märkta butiker inte får sälja rödlistad fisk. Liksom tidigare måste butiker märkta med Bra Miljöval bland annat städa med enbart miljömärkta rengöringsmedel och sortera sitt avfall.

Alla livsmedelsbutiker kan ansöka om märkning med Bra Miljöval. En skillnad mot tidigare är att kraven ser lite olika ut för små och stora butiker.

– Själva kraven ska vara tillräckligt tuffa för att driva utvecklingen till ett miljömässigt hållbart samhälle framåt. Men en miljömärkning förenklar också för både butik och konsument. Naturskyddsföreningen har bred miljökompetens som vi delar med oss av, bland annat genom vårt märkningssystem. Istället för att alla ska behöva sätta sig in i alla miljöfrågor kan vi vägleda genom våra kriterier och belysa viktiga frågor med stor förändringspotential, säger Eva Eiderström.

– I konsumenternas ögon är märkningen Bra Miljöval en trovärdig signal för ett bra miljöarbete. För licenstagaren ger märkningen konkurrensfördelar.

Idag är mer än 150 butiker märkta enligt de tidigare kriterierna för Bra Miljöval. Senast den 1 juli i år ska de uppfylla de nya kraven. Bra Miljöval har också kriterier för el, försäkringar, värme, kyla, gods- och persontransport, kemiska produkter, papper och textil.

Bra Miljövals kriterier för livsmedelsbutik hittar du här

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker

För frågor kontakta:

Eva Eiderström, chef Bra Miljöval: 070-755 81 12, eva.eiderström@naturskyddsforeningen.se

Emma Schütt, Bra Miljöval livsmedelsbutik: 076-10 92 844, emma.schutt@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera