Socialdemokraternas väljare vill se mer miljö- och klimatpolitik

Idag skriver Aftonbladet om en ny opinionsundersökning av Socialdemokraternas väljare som Naturskyddsföreningen har genomfört. Enligt undersökningen vill en stor majoritet av Socialdemokraternas väljare se en ambitiösare miljö- och klimatpolitik samtidigt som många är missnöjda med det egna partiets politik.

- Vår undersökning visar tydligt att Socialdemokraternas egna väljare vill se mer fart i partiets miljöpolitik. Tyvärr ser jag inte att den pågående S-kongressen så här långt har svarat upp mot den uppmaningen. Socialdemokratin behöver både utveckla och driva en långt mer ambitiös och konkret miljöpolitik för att svara mot sina väljares oro, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Undersökningen visar bland annat:

-          Att 67 procent av Socialdemokraternas egna sympatisörer anser det viktigt med en höjd ambitionsnivå i miljö- och klimatarbetet,

-          Att 44 procent av Socialdemokraternas sympatisörer inte är nöjda med partiets miljö- och klimatfrågorna,

-          Att Socialdemokraternas väljare är mer oroliga för miljöförstöring och klimatförändringar än för ekonomisk kris.

-          Att bara 37 procent har högt förtroende för Stefan Löfvens agerande i miljö- och klimatfrågorna.

Undersökningen har genomförts av opinionsinstitutet YouGov. Under perioden 13-17 mars har sammanlagt 697 intervjuer genomförts med socialdemokratiska väljare (representativ bland svenska befolkningen på ålder, kön och region). Datainsamling via YouGovs online access panel.

Undersökningen finns bifogad.

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media