Statliga Sveaskog hemlighåller fakta om sitt skogsbruk

I dag skickar Naturskyddsföreningen ett öppet brev till statliga Sveaskogs styrelse med anledning av att företaget inte lämnar ut viktiga fakta om huruvida skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är kritisk till bristen på öppenhet. 

- Sveaskog är ett statligt bolag, med detta följer förväntningar om öppenhet och transparens. Sveaskogs skötsel av de gemensamt ägda skogarna är av ett stort allmänintresse och därför är det viktigt att få veta hur Sveaskog förvaltar skogsinnehavet, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar.  Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat brister i Sveaskogs skogsförvaltning.

Bolaget ombads därför i juni att redovisa information som skulle ge en helhetsbild över hur det egentligen är ställt i företagets skogar. Svaret ger inte den helhetsbild som efterfrågades. Naturskyddsföreningen har efterfrågat information som rör bland annat resurshushållning och planerade åtgärder. Det handlar också om den stora mängd frivilliga avsättningar i Norrbotten som Sveaskog har och planerar att omklassa till produktionsskogar i syfte att avverka.

- Om Sveaskog inte vill lämna ut den efterfrågade informationen så är det i princip omöjligt för allmänheten att bilda sig en uppfattning om huruvida Sveaskogs skogsbruk bedrivs på ett hållbart sätt, säger Malin Sahlin sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen.

Hela brevet till Sveaskogs styrelse finns bifogat.

För mer information:

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23

Malin Sahlin sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar